Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
SAJTÓKÖZLEMÉNY

A nemzetközi zsűri kiválasztotta 
az EKB új épületeire kiírt építészeti pályázat
 három díjnyertes tervét

2004. február 13.

A mai napon Lucas Papademos, az EKB alelnöke vezetésével egy nemzetközi bírálóbizottság kiválasztotta az EKB új Frankfurt am Main-i épületeire kiírt nemzetközi várostervezési és építészeti pályázat három díjnyertes pályaművét. Ezzel lezárult a tervezési versenypályázat második, befejező szakasza.

A díjakat a következőképpen ítélték oda:

Első díj Coop Himmelb(l)au, Bécs, Ausztria

Ez az elképzelés a régi és az új jól átgondolt ötvözetét nyújtja plasztikus formában. Az épületegyüttes három alapeleme: a Grossmarkthalle, egy „földkarcoló”-nak elnevezett vízszintesen elnyúló hosszú épület és a sokszögű ikertornyok. Az első szakaszban benyújtott ötletpályázat szerint a „földkarcoló” még konzolszerűen benyúlt a folyóparti sétány fölé és keresztülszelte a Grossmarkthallét. A mostani, második szakaszban a Grossmarkthalléval párhuzamosan helyezkedik el, változatlanul hagyva a történelmi épületet. A Grossmarkthalle, amely az EKB főbejáratául valamint közterületéül szolgál, a „földkarcolóban” található konferenciaközponton keresztül csatlakozik a két irodatoronyhoz. Az elképzelés kompakt és funkcionális szemléletű.

Második díj ASP Schweger Assoziierte, Berlin, Németország

Az „égi híd”-nak nevezett épületelem kontrasztot alkot a Grossmarkthalléval, de nem nyomja el a történelmi épületet. A Grossmarkthalle lényegében megmarad eredeti állapotában, csak a tetőt cserélik ki üvegszerkezettel. Ez az újszerű megoldás izgalmas hatást kelt: a függőleges épületeket tágas bejárati tér és egy megemelt sík kapcsolja össze. Egy esetleges bővítés újabb torony hozzáadásával oldható meg.

Harmadik díj 54f architekten/T.R. Hamzah &Yeang, Darmstadt, Németország/Selangor, Malajzia

A tervkoncepció szerint a város tengelyei benyúlnak az építési területen belülre, ezáltal különféle tájépítési és építészeti elemek kialakítására adnak lehetőséget. A „meglevő városkép gazdagítására” két különböző magasságú, téglalap alapú toronyépület kerül a Grossmarkthalle épületének déli oldalára. A tájépítési koncepció a terv egyik kiemelkedő vonása. A magas színvonalú munkahelyek kialakításában jelentős szerepet kapnak az energia- és környezeti szempontok. A tervkoncepció jól kihasználja a telek adottságait, az új épületek nem nyomják el méretükkel a Grossmarkthallét. Egyúttal jól illeszkedik a környező városrészhez, a funkcionális program számos követelményét megvalósítja.

A kétszakaszos meghívásos pályázatot 2002 novemberében írták ki (lásd az EKB 2002. november 26-i sajtóközleményét) 80 részvételre jogosult pályázó előzetes kiválasztását követően (lásd az EKB 2003. április 7-i sajtóközleményét). Elképzelhető, hogy igény esetén sor kerül egy tervmódosítási szakaszra is. Az első szakasz határidejéig, 2003. július 7-ig, a 80 pályázó közül 71-en nyújtottak be előzetes ötletterveket. 2003. augusztus 28-29-én a bírálóbizottság 12 pályázót jelölt ki a második szakaszban való részvételre. Ez a fázis 2003. szeptember 15-én kezdődött, a 12 tervezőnek 2003. december 12-ig kellett benyújtania a tervkoncepciókat.

A zsűri az alábbi szempontok alapján bírálta el a tizenkét koncepciót:

  • általános várostervezési, építészeti és tájépítési jellemzők
  • a funkcionális és térkialakítási program fő elemeivel alkotott összhang;
  • az energia- ill. környezeti koncepció megvalósíthatósága és az EKB által támasztott főbb műszaki követelményeknek való megfelelés;
  • a vonatkozó előírások, különösen az építési és környezetvédelmi jogszabályok betartása.

Ezt követően az EKB Kormányzótanácsának felkérésére egy tervmódosítási szakaszra kerül sor, amelynek során egy vagy több díjazott újra áttekinti tervjavaslatát, majd az EKB-val valamint Frankfurt városával közösen megállapodnak a végleges tervben. Az említett szakaszt követően az EKB Kormányzótanácsa a három díjnyertes építész egyikének szerződést ajánl az EKB új épületeinek megtervezésére.

A Frankfurt am Main-i Deutsches Architektur Museum 2004. február 21-től március 14-ig nyilvános kiállításon mutatja be az első és a második szakaszban részt vett valamennyi tervpályázatot. A média képviselői 2004. február 20-án de. 11 órakor tekinthetik meg előzetesen a kiállítást.

A nyertes pályaművek részletesebb, makettfotókkal illusztrált bemutatása az EKB weboldalán, a www.ecb.europa.eu/ecb/premises internetcímen található.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok