Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Измерването на инфлацията и прегледът на стратегията

За да поддържаме цените стабилни, ни е необходим надежден измерител на инфлацията, който показва как се променят цените в икономиката. Мярката, която използваме в момента – хармонизираният индекс на потребителските цени – остава най-подходяща за целта. Доколкото е възможно обаче, тя би трябвало да отразява по-добре усещането на хората за покачване на цените.

Затова Управителният съвет подкрепя включването на разходите за собствено жилище в измерителя. Но за да бъде приложено това, ще трябва време. Дотогава ще използваме и други измерители на инфлацията, които включват разходите за собствено жилище, така че да подобрим представата си как се променят цените в икономиката.

Защо измерването на инфлацията беше включено в нашия преглед на стратегията?

Надеждният измерител на инфлацията ни помага да работим по-успешно

Задачата ни е да поддържаме ценова стабилност. За тази цел ние се грижим инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – да бъде винаги ниска, стабилна и предсказуема.

За да изпълняваме добре тази задача, се нуждаем от надежден измерител на инфлацията. Проверяваме цените на стотици неща, за които хората обичайно харчат парите си. Това са както стоки като храна, дрехи и автомобили, така и услуги като сметки за мобилни телефони, билети за влак и дори наеми. Взети заедно, те ни дават представа в каква степен се променят цените в икономиката като цяло.

Кой измерител използваме в еврозоната?

В еврозоната тази обща картина дава хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който се изготвя от статистическата служба на ЕС. Той наподобява огромна пазарна кошница, съдържаща 295 стоки и услуги от 19-те държави от еврозоната, и е замислен да представлява типичните покупки на хората.

Този общ измерител е добър начин да следим как се променят цените в икономиката. Той е като карта, която помага на ЕЦБ да взема правилни решения. И точно както картата трябва да бъде надеждна и актуална, за да показва препятствията и новите пътища пред нас, ЕЦБ се нуждае от измерител на инфлацията, който е достоверен, надежден, навременен и съпоставим.

Да вземем за пример опита от последните години. Инфлацията е твърде ниска. Причините за това са многобройни. Така например, ако в продължителен период от време икономиката е слаба, е възможно инфлацията да се задържи дълго на ниско равнище. Глобализацията улесни търговията и засили конкуренцията във всички държави. За да запазят бизнеса си, фирмите или задържат непроменени цените си, или ги увеличават съвсем леко. Роля играят и други фактори. ХИПЦ обединява всички тези разнородни тенденции в единен измерител и подобно на карта направлява решенията ни за паричната политика.

Какви са предизвикателствата в измерването на инфлацията?

Измерването на инфлацията може да бъде сложна задача

Не е лесно да се осигури измерител на инфлацията, който отговаря на тези високи изисквания. Качеството на стоките и услугите се променя с времето. Например най-новият Ви мобилен телефон може би струва повече от предишния. Но по-високата цена вероятно отразява по-високото му качество, а не инфлацията. Нови, иновативни стоки и услуги заменят старите с много по-бързи темпове, което прави измерването във времето по-трудно. Увеличеното пазаруване по интернет, където цените нерядко са различни от тези в местните магазини, също усложнява измерването на промените в цените.

Трудно е да се включат разходите за собствено жилище

По време на форумите, които проведохме из цялата еврозона, чухме от първа ръка тревогите на хората във връзка с нарастващите жилищни разходи. Засега нашият измерител на инфлацията не отразява напълно разходите за притежаване на жилище, или „обитавани от собствениците жилища“. Въпреки че през последните години цените на жилищата се покачиха значително в редица държави от еврозоната, инфлацията остана ниска.

Има причини разходите за собствено жилище да не участват засега в нашия измерител на инфлацията. Като начало, делът на собствениците на жилища варира значително в отделните държави. Това затруднява прилагането на съпоставим измерител за цялата еврозона.

Усъвършенстване на измерителя на инфлацията в бъдеще

Искаме да използваме измерител на инфлацията, който по-добре отразява усещанията на хората. Затова Управителният съвет подкрепя включването в ХИПЦ на обитаваните от собствениците жилища. Но тази задача е трудна и ще отнеме няколко години.

Докато този процес не приключи, ще продължим да използваме настоящия ХИПЦ като основен показател за измерване на инфлацията. За да задълбочим още повече разбирането си за това как се променят цените в икономиката обаче, ще използваме и други измерители на инфлацията, които включват обитавани от собствениците жилища.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Измерване на инфлацията и неговата оценка в прегледа на стратегията
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?