Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Inflācijas mērīšana un stratēģijas izvērtējums

Lai saglabātu stabilas cenas, nepieciešams ticams inflācijas rādītājs, kas parāda cenu pārmaiņas tautsaimniecībā. Pašlaik izmantotais rādītājs – saskaņotais patēriņa cenu indekss – joprojām ir vispiemērotākais šim mērķim. Taču iespēju robežās tam būtu labāk jāatspoguļo arī cenu kāpums, ko cilvēki piedzīvo.

Tāpēc Padome atbalsta ar īpašumā esošo mājokli saistīto izmaksu iekļaušanu šajā rādītājā. Taču nepieciešams laiks, lai to īstenotu. Līdz tam mēs izmantosim arī citus inflācijas rādītājus, kuros ietvertas ar īpašumā esošo mājokli saistītās izmaksas, lai labāk saprastu, kā tautsaimniecībā mainās cenas.

Kāpēc inflācijas mērīšana bija ietverta mūsu stratēģijas izvērtējumā?

Ticams inflācijas rādītājs palīdz mums labāk darīt savu darbu

Mūsu pienākums ir saglabāt cenu stabilitāti. Mēs to pildām, nodrošinot, ka saglabājas zema, stabila un prognozējama inflācija – preču un pakalpojumu vispārējā cenu līmeņa pārmaiņu temps laika gaitā.

Lai labi paveiktu šo uzdevumu, mums nepieciešams ticams inflācijas mērs. Mēs pētām, cik maksā simtiem dažādu lietu, par kurām cilvēki mēdz tērēt naudu. Tās ir preču, piemēram, pārtikas, apģērbu, automobiļu cenas, kā arī maksājumi par pakalpojumiem, piemēram, mobilo telefonu rēķini, vilciena biļetes un pat īres maksājumi. Visas šīs lietas kopā rada mums priekšstatu par to, cik lielā mērā cenas mainās visā tautsaimniecībā.

Kādu rādītāju mēs izmantojam euro zonā?

Euro zonā šādu vispārēju priekšstatu sniedz saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI), kuru sagatavo ES statistikas birojs. Tas līdzinās milzīgam iepirkumu grozam, kurā ir 295 preces un pakalpojumi no visām 19 euro zonas valstīm, un tā mērķis ir atspoguļot, par ko cilvēki parasti tērē naudu.

Šis vispārējais rādītājs ir labs veids, kā sekot līdzi cenu pārmaiņām tautsaimniecībā. Tas ir kā ceļu karte, kas palīdz ECB pieņemt pareizos lēmumus. Un tieši tāpat, kā mums vajadzīga precīza un aktualizēta karte, kurā redzami visi gaidāmie šķēršļi un jaunās takas, ECB vajadzīgs inflācijas rādītājs, kas ir uzticams, drošs, savlaicīgs un salīdzināms.

Padomāsim par pēdējo gadu pieredzi. Inflācija bijusi pārāk zema. Tam ir daudzi iemesli. Piemēram, ja tautsaimniecība piedzīvo ilglaicīgas problēmas, inflācija ilgstoši var būt zema. Globalizācijas dēļ tirdzniecība noris vieglāk, un pieaug arī konkurence starp valstīm. Lai turpinātu darbību, uzņēmumi vai nu nemaina cenas, vai paaugstina tās pavisam nedaudz. Darbojas arī citi faktori. SPCI palīdz apkopot visas šīs atšķirīgās norises vienā rādītājā, un šis rādītājs kā ceļu karte rāda mums virzienu, nosakot monetāro politiku.

Kādi izaicinājumi saistīti ar inflācijas mērīšanu?

Inflācijas mērīšana var izrādīties visai sarežģīta

Nav viegli nodrošināt, lai mūsu inflācijas rādītājs atbilstu šiem augstajiem standartiem. Preču un pakalpojumu kvalitāte laika gaitā var mainīties. Piemēram, jūsu jaunais mobilais telefons, iespējams, ir dārgāks par iepriekšējo. Bet augstāka cena var atspoguļot arī labāku telefona kvalitāti, nevis inflāciju. Un jaunas, inovatīvas preces un pakalpojumi arvien straujāk aizstāj vecos, tāpēc laika gaitā izmērīt inflāciju kļūst grūtāk. Arī vairāk iepērkoties internetā, kur cenas var atšķirties no cenām vietējā veikalā, izmērīt cenu pārmaiņas kļūst sarežģītāk.

Grūti ietvert izdevumus, kas saistīti ar īpašumā esošo mājokli

Rīkojot uzklausīšanas pasākumus visā euro zonā, mēs tieši no cilvēkiem dzirdējām, cik lielas bažas rada pieaugošās mājokļa izmaksas. Pagaidām mūsu inflācijas rādītājs pilnībā neatspoguļo izmaksas saistībā ar īpašumā esošu mājokli – ko dēvē par īpašnieka apdzīvotu mājokli. Lai gan mājokļu cenas daudzās euro zonas valstīs pēdējos gados būtiski kāpušas, inflācija saglabājusies zema.

Ir iemesli, kāpēc ar mājokļa īpašumu saistītās izmaksas līdz šim nebija ietvertas mūsu inflācijas rādītājā. Skaidrojot vienkāršā valodā, cilvēku, kam pieder mājoklis, īpatsvars dažādās valstis būtiski atšķiras. Tāpēc ir sarežģīti ieviest salīdzināmu rādītāju visai euro zonai.

Jāuzlabo inflācijas mērīšana nākotnē

Mēs gribam izmantot tādu inflācijas rādītāju, kas labāk atspoguļo cilvēku pieredzi. Tāpēc Padome atbalsta ar īpašnieka apdzīvotu mājokli saistīto izmaksu iekļaušanu SPCI. Taču tas ir grūts uzdevums, un tā izpilde prasīs vairākus gadus.

Kamēr šis process nav noslēdzies, turpināsim izmantot pašreizējo SPCI kā galveno atsauces rādītāju inflācijas mērīšanai. Bet, lai uzlabotu izpratni par to, kā tautsaimniecībā mainās cenas, izmantosim arī citus inflācijas rādītājus, kas ietver īpašnieka apdzīvoto mājokļu izmaksas.

VAIRĀK PAR ŠO TĒMU
Inflācijas mērīšana un tās novērtējums stratēģijas izvērtējumā
STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?