Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Inflācijas gaidas un stratēģijas izvērtējums

Cilvēku gaidas par cenu attīstību nākotnē ietekmē to, kā viņi tērē, aizņemas un iegulda naudu šodien. Tas savukārt ietekmē tautsaimniecību un tāpēc ir svarīgi mūsu monetārajai politikai. Labāk saprotot cilvēku inflācijas gaidas, varam pieņemt pamatotākus lēmumus.

Kāpēc ietvērām inflācijas gaidas mūsu stratēģijas izvērtējumā?

Ko mēs saprotam ar stabilām cenām?

Mūsu uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Mēs to pildām, nodrošinot, ka saglabājas zema, stabila un prognozējama inflācija – preču un pakalpojumu vispārējā cenu līmeņa pārmaiņu temps laika gaitā.

Mūsu mērķis ir panākt, lai inflācija vidējā termiņā būtu 2% līmenī. Cenu kāpumam jābūt pietiekami nelielam, lai neradītu problēmas cilvēkiem un uzņēmumiem. Taču tam jābūt pietiekami lielam, lai izvairītos no nelabvēlīgajiem scenārijiem, kas var īstenoties, inflācijas līmenim nokrītoties pārāk zemu.

Mūsu apņemšanās sasniegt šo mērķi ietver simetrisku pieeju. Tas nozīmē, ka mūsu skatījumā negatīva ir gan pārāk zema, gan pārāk augsta inflācija. Abi šie scenāriji ir vienlīdz nevēlami.

Cilvēku gaidām ir liela nozīme

Pašreizējais inflācijas līmenis var ietekmēt cilvēku gaidas par cenu attīstību nākotnē. Ja pircēji un uzņēmumu īpašnieki pierod, ka inflācija ir ļoti zema vai ļoti augsta, tie sagaida, ka tā saglabāsies šādā līmenī arī turpmāk. Šīs gaidas ir svarīgas. Tās iespaido cilvēkus, kad tie pieņem lēmumus tērēt, aizņemties un ieguldīt naudu. Arī uzņēmumi ņem vērā šīs gaidas, nosakot savu produktu un pakalpojumu cenas.

Kad gaidas būtiski novirzās no centrālās bankas inflācijas mērķa, centrālajai bankai var būt ļoti grūti panākt, lai faktiskās cenu norises atkal atsāktu tuvoties šim mērķim. Centrālā banka var novērst šādu gaidu veidošanos, nosakot skaidru mērķi un gādājot, lai inflācija saglabātos tuvu šim mērķim. Tieši tāpēc Padome stratēģijas izvērtējuma ietvaros apsprieda inflācijas gaidu svarīgo lomu.

Kādas inflācijas gaidas mums ir svarīgas?

Dažādu cilvēku gaidas atšķiras

Cenu pārmaiņas atkarīgas ne tikai no neskaitāmajiem lēmumiem, kurus ik dienas tautsaimniecībā pieņem uzņēmumi un iedzīvotāji, bet arī no tā, kādu cenu attīstību tie sagaida nākotnē. Bet dažādām cilvēku grupām – profesionāļiem, kas veic darījumus finanšu tirgos, uzņēmumu īpašniekiem un parastajiem iedzīvotājiem – var būt atšķirīgas inflācijas gaidas.

Pagātnē centrālās bankas bieži pievērsa uzmanību tirgus dalībnieku, kā arī speciālos apsekojumos atspoguļotajām profesionāļu inflācijas gaidām. Viens no iemesliem, kāpēc uzmanība tika pievērsta tieši šīm grupām, bija šo gaidu vieglā pieejamība. Nebija tik daudz uzticamas informācijas par to, kādu cenu attīstību nākotnē sagaida uzņēmumi un parastie iedzīvotāji.

Svarīgas ir visas inflācijas gaidas

Bet ikviena cilvēka inflācijas gaidas ir svarīgas. Tāpēc centrālās bankas pieliek lielas pūles, lai labāk saprastu, kādas cenu norises sagaida šīs dažādās iedzīvotāju grupas. Tas palīdz mums pieņemt pamatotākus lēmumus. Piemēram, mēs ECB esam sagatavojuši jaunu apsekojumu, kurā lūdzam iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par inflāciju un dažādām tautsaimniecības jomām. Šo informāciju izmantojam savā analīzē un gala rezultātā – savā darbā.

Kā mūsu jaunais inflācijas mērķis palīdzēs ņemt vērā cilvēku gaidas?

Tas ir viegli saprotams

Mūsu jaunais 2% inflācijas mērķis ir vienkāršs, skaidrs un viegli paziņojams. Cilvēkiem tas ir saprotams. Tas palīdzēs mums panākt, lai cilvēku gaidas par cenu attīstību tautsaimniecībā atbilstu mūsu jaunajam inflācijas mērķim. Tas savukārt palīdz mums nodrošināt stabilas cenas.

VAIRĀK PAR ŠO TĒMU
Inflācijas gaidas un to loma prognozēšanā
STRATĒĢIJAS IZVĒRTĒJUMS
Vēlaties iegūt sīkāku informāciju?