Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Inflationsmätningen och strategiöversynen

För att hålla priserna stabila behöver vi ett tillförlitligt inflationsmått som visar hur priserna förändras i ekonomin. Vårt nuvarande mått, det harmoniserade indexet för konsumentpriser (HIKP) är det lämpligaste prismåttet. Men det bör även bättre återspegla människors erfarenheter av stigande priser där det kan.

Därför stöder ECB-rådet att integrera kostnader för egnahem i detta mått. Men det kommer att ta tid att göra det. Fram till dess kommer vi att använda andra inflationsmått som inkluderar kostnader för egnahem för att öka vår förståelse för hur priserna i ekonomin förändras.

Varför var inflationsmätningen del av vår strategiöversyn?

Ett tillförlitligt inflationsmått hjälper oss att göra ett bättre jobb

Vår uppgift är att upprätthålla prisstabilitet. Det gör vi genom att se till så att inflationen – alltså den takt med vilken de totala priserna på varor och tjänster förändras över tiden – förblir låg, stabil och förutsägbar.

För att lyckas med vårt arbete behöver vi ett tillförlitligt inflationsmått. Vi tittar på priserna på hundratals saker som människor vanligtvis lägger pengar på. Dessa inkluderar varor som mat, kläder eller bilar samt tjänster som mobiltelefonräkningar, tågbiljetter och till och med hyra. Allt detta ger oss en uppfattning om hur mycket priserna förändras i ekonomin som helhet.

Vilket mått använder vi i euroområdet?

I euroområdet ges denna helhetsbild av det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP), som sammanställs av EU:s statistikbyrå. Det är som en enorm varukorg med 295 varor och tjänster från de 19 länderna i euroområdet, och utformad för att representera vad människor vanligtvis lägger sina pengar på.

Detta samlade mått är ett bra sätt att hålla reda på hur priserna förändras i ekonomin. Det är som en karta som hjälper ECB att hitta rätt. Och precis som en karta måste vara tillförlitlig och uppdaterad för att visa hinder eller nya vägar behöver ECB ett inflationsmått som är trovärdigt, tillförlitligt, snabbt och jämförbart.

Titta på erfarenheterna under de senaste åren. Inflationen har varit för låg. Skälen till detta är många. Om ekonomin inte går bra under en lång tid kan inflationen också vara låg ganska länge. Globalisering har även gjort det lättare att handla och ökat konkurrensen mellan länder. För att stanna kvar i branschen håller företagen antingen sina priser stabila eller höjer dem bara lite. Det finns även andra faktorer. HIKP bidrar till att föra samman olika utveckling till ett enda mått och fungerar som en karta för våra penningpolitiska beslut.

Vilka är utmaningarna när det gäller att mäta inflationen?

Att mäta inflationen kan vara knepigt

Det är svårt att se till att vårt inflationsmått uppfyller dessa höga krav. Kvaliteten på varor och tjänster kan förändras med tiden. Din senaste mobiltelefon kan till exempel ha kostat mer än din förra. Men det högre priset skulle kunna återspegla högre kvalitet snarare än inflation. Och nya, innovativa varor och tjänster ersätter gamla i mycket snabbare takt, vilket gör tidsaspekten vid mätning svårare. Ökningen av näthandeln, där priserna kan skilja sig från priserna i lokala butiker, gör också prisutvecklingen mer komplicerad.

Det är svårt att införliva kostnader för egnahem

Under våra lyssna-in-event i euroområdet hörde vi från människor direkt hur oroade de är för stigande boendekostnader. Hittills återspeglar vårt inflationsmått inte fullt ut kostnaderna för att äga ett hem – känt som ”kostnaden för egnahem”. Även om bostadspriserna har stigit mycket i många euroländer under de senaste åren har inflationen har förblivit låg.

Det finns skäl till att kostnaderna för att äga ett hem hittills inte har inkluderats i vårt inflationsmått. Till att börja med varierar andelen människor som äger sitt hem mycket från land till land. Detta gör det komplicerat att hitta ett jämförbart mått för hela euroområdet.

En förbättring av vårt framtida inflationsmått

Vi vill använda ett inflationsmått som bättre återspeglar människors erfarenheter. Därför är ECB-rådet för att integrera kostnader för egnahem i detta mått. Men detta är en svår uppgift som kommer att ta tid genomföra.

Fram till dess att denna process är klar kommer vi att fortsätta att använda det nuvarande HIKP som vår främsta referens för att mäta inflationen. Men för att ytterligare öka vår förståelse av hur priserna förändras i ekonomin kommer vi också att använda oss av andra inflationsmått som inkluderar kostnader för egnahem.

LÄS MER
Inflationsmätningen och hur den bedöms i strategiöversynen
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?