Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Měření inflace a přezkum strategie

Jako pomůcku k udržení stabilních cen potřebujeme spolehlivé měřítko inflace, které nám ukáže, jak se mění ceny v ekonomice. Nejvhodnější pro tento účel zůstává naše stávající měřítko – harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP). Mělo by však také pokud možno odrážet zkušenost lidí, že ceny rostou.

Z tohoto důvodu Rada guvernérů podporuje zahrnutí nákladů spojených s vlastnickým bydlením do tohoto měřítka. Provedení této změny však potrvá určitý čas. Do té doby budeme používat také jiná měřítka inflace, která náklady spojené s vlastnickým bydlením obsahují, abychom lépe rozuměli tomu, jak ceny mění ekonomiku.

Proč bylo měřítko inflace součástí našeho přezkumu strategie?

Spolehlivé měřítko inflace nám pomáhá odvádět lepší práci

Naším úkolem je udržovat cenovou stabilitu. Proto zajišťujeme, aby inflace – tedy míra změny celkových cen zboží a služeb postupem času – zůstávala nízká, stabilní a předvídatelná.

K tomu, abychom tento náš úkol plnili, potřebujeme spolehlivé měřítko inflace. Sledujeme ceny stovek věcí, za které lidé obvykle utrácejí peníze. Patří mezi ně zboží, např. jídlo, oblečení nebo auta, a také služby, např. účty za mobilní telefonní služby, jízdenky na vlak a dokonce i nájemné. Všechny tyto věci dohromady nám dávají představu o tom, nakolik se ceny v ekonomice celkově mění.

Jaké měřítko používáme v eurozóně?

V eurozóně poskytuje tento celkový obraz harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP), který sestavuje statistický úřad EU. Podobá se obrovskému nákupnímu koši obsahujícímu 295 druhů zboží a služeb z 19 zemí eurozóny a je sestaven tak, aby představoval typické výdaje lidí.

Toto celkové měřítko je příhodným způsobem, jak sledovat změny cen v ekonomice. Podobá se mapě, která pomáhá ECB činit správná rozhodnutí. A stejně jako musí být mapa spolehlivá a aktuální, aby ukázala překážky nebo nové trasy, které před námi stojí, potřebuje ECB měřítko inflace, které je důvěryhodné, spolehlivé a srovnatelné a je k dispozici v pravý čas.

Podívejme se na zkušenosti z posledních let. Inflace byla příliš nízká. Důvodů je spousta. Například pokud se ekonomice po dlouhou dobu nedaří, může být inflace po nějaký čas nízká. Globalizace usnadnila obchodování a zvýšila konkurenci mezi zeměmi. Aby se firmy udržely nad vodou, drží své ceny stabilní nebo je zvyšují jen mírně. Existují také další faktory. Index HICP pomáhá všechen tento vývoj spojit v jediné měřítko, které nám jako mapa při navigaci pomáhá utvářet rozhodnutí naší měnové politiky.

Jaké s sebou měření inflace nese výzvy?

Měření inflace může být věc složitá

Zajistit, aby naše měřítko inflace splňovalo tyto vysoké standardy, je obtížné. Kvalita zboží a služeb se může v průběhu času měnit. Například za svůj nejnovější mobilní telefon jste mohli dát více než za ten předchozí. Vyšší cena by však mohla odrážet jeho vyšší kvalitu, a nikoli inflaci. A nové, inovativní druhy zboží a služeb nahrazují ty staré mnohem rychleji, což s postupujícím časem ztěžuje měření. Měření změn cen komplikuje také růst obliby online nakupování, u něhož se ceny mohou lišit od těch v místních obchodech.

Nesnadné je také zahrnout náklady související s vlastnickým bydlením

Během našich akcí z cyklu „ECB Vám naslouchá“ po celé eurozóně jsme slyšeli bezprostředně od lidí, jak jsou znepokojeni rostoucími náklady na bydlení. Naše měřítko inflace zatím plně neodráží náklady spojené s vlastnickým bydlením – s tzv. „nemovitostmi obývanými vlastníky“. Zatímco ceny rezidenčních nemovitostí v mnoha zemích eurozóny v posledních letech značně vzrostly, inflace zůstává nízká.

Náklady vlastnického bydlení dosud nebyly do našeho měřítka inflace zahrnuty z několika důvodů. Zaprvé se podíl lidí, kteří svůj domov vlastní, v jednotlivých zemích značně liší. Koncipovat srovnatelné měřítko pro celou eurozónu je proto náročný úkol.

Zlepšení našeho měření inflace do budoucna

Chceme používat měřítko inflace, které lépe odráží zkušenosti lidí. Z tohoto důvodu Rada guvernérů podporuje zahrnutí vlastnického bydlení do indexu HICP. Jedná se však o obtížný úkol, jehož uplatnění bude vyžadovat několik let.

Než bude tento proces dokončen, budeme jako naši referenční hodnotu pro měření inflace i nadále používat stávající index HICP. Abychom však ještě více porozuměli tomu, jak se ceny v ekonomice mění, budeme používat také další měřítka inflace, která vlastnické bydlení zohledňují.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Inflation measurement and its assessment in the strategy review
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?