Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Meranie inflácie a revízia stratégie menovej politiky

Na udržiavanie cenovej stability potrebujeme spoľahlivý ukazovateľ inflácie, ktorý nás informuje o zmenách cien v ekonomike. Náš terajší ukazovateľ – harmonizovaný index spotrebiteľských cien – je na tento účel aj naďalej ten najvhodnejší. V rámci možností by však mal zároveň lepšie vystihovať vnímanie rastu cien zo strany spotrebiteľov.

Rada guvernérov preto podporuje zahrnutie nákladov na vlastníctvo nehnuteľností na bývanie do tohto ukazovateľa. Implementácia tejto zmeny však istý čas potrvá. Dovtedy budeme na získanie vernejšieho obrazu o zmenách cien v ekonomike používať aj ďalšie ukazovatele inflácie, ktoré zahŕňajú náklady na vlastníctvo nehnuteľností na bývanie.

Prečo bolo meranie inflácie súčasťou revízie?

Vďaka spoľahlivému ukazovateľu inflácie si môžeme lepšie plniť svoju úlohu

Našou úlohou je udržiavať cenovú stabilitu. To znamená, že dávame pozor, aby inflácia – miera zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – zostávala nízka, stabilná a predvídateľná.

Základným predpokladom úspešného plnenia našej úlohy je spoľahlivý ukazovateľ inflácie. Sledujeme ceny stoviek vecí, na ktoré ľudia bežne vynakladajú peniaze. Patria sem tovary ako napríklad potraviny, oblečenie alebo autá, ako aj služby, napríklad účty za mobilný telefón, cestovné lístky a dokonca aj nájomné. Sledovaním cien všetkých týchto položiek získavame prehľad o tom, do akej miery sa celkovo menia ceny v ekonomike.

Aký ukazovateľ inflácie sa používa v eurozóne?

Celkový obraz o vývoji cien v eurozóne poskytuje harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Harmonised Index of Consumer Prices – HICP), ktorý zostavuje štatistický úrad EÚ. Možno ho opísať ako obrovský nákupný kôš obsahujúci 295 tovarov a služieb z 19 krajín eurozóny, ktorého zloženie reprezentuje bežné súkromné výdavky.

Tento celkový ukazovateľ je účinným prostriedkom na sledovanie zmien cenovej hladiny v ekonomike. Je ako mapa, ktorá ECB pomáha prijímať správne rozhodnutia. A rovnako ako aj mapa musí byť spoľahlivá a aktuálna, aby nám na trase ukazovala prekážky a nové cesty, tak aj ECB potrebuje ukazovateľ inflácie, ktorý je dôveryhodný, spoľahlivý, včasný a porovnateľný.

Keď sa pozrieme na vývoj cien za posledné roky, inflácia zotrvávala na príliš nízkej úrovni. Dôvodov je veľa. Inflácia môže napríklad zostať dlho nízka, ak sa ekonomike dlhý čas nedarí. Globalizácia uľahčuje obchodovanie a zvyšuje konkurenciu medzi jednotlivými krajinami. Ak chcú firmy zostať na trhu, musia svoje ceny udržiavať na rovnakej úrovni, alebo ich zvyšovať len minimálne. Sú tu však aj ďalšie faktory. Index HICP pomáha spojiť všetky tieto činitele do jedného ukazovateľa a ako mapa usmerňuje naše menovopolitické rozhodnutia.

Aké problémy sú spojené s meraním inflácie?

Meranie inflácie môže byť komplikované

Zabezpečiť, aby náš ukazovateľ inflácie spĺňal tieto vysoké nároky, je ťažké. Kvalita tovarov a služieb sa môže časom meniť. Váš najnovší mobilný telefón možno napríklad stál viac ako ten, čo ste mali predtým. Dôvodom vyššej ceny však namiesto inflácie môže byť lepšia kvalita. Nové, inovatívne tovary a služby pritom nahrádzajú staré oveľa rýchlejšie, čo meranie vývoja cien v čase komplikuje. Aj v dôsledku čoraz bežnejšieho nakupovania cez internet, kde môžu byť ceny iné ako v klasických obchodoch, je meranie zmien cien komplikovanejšie.

Začlenenie nákladov na vlastníctvo nehnuteľností na bývanie je zložité

Počas našich diskusných podujatí po celej eurozóne sme si priamo od ľudí vypočuli mnoho obáv z rastúcich cien nákladov na bývanie. Náš ukazovateľ inflácie zatiaľ v plnej miere neodráža náklady na vlastníctvo nehnuteľností na bývanie – ceny bývania vo vlastnom obydlí. Hoci tieto ceny išli za posledné roky v mnohých krajinách eurozóny výrazne nahor, inflácia je naďalej nízka.

To, že náklady na vlastníctvo nehnuteľností na bývanie doteraz neboli zahnuté do nášho ukazovateľa inflácie, má svoje dôvody. V prvom rade platí, že podiel ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na bývanie, sa z krajiny na krajinu výrazne líši. Získať porovnateľný ukazovateľ za celú eurozónu je preto náročné.

Zvyšovanie účinnosti merania inflácie do budúcnosti

Chceme používať ukazovateľ inflácie, ktorý lepšie vystihuje skúsenosti ľudí. Rada guvernérov preto podporuje zahrnutie cien bývania vo vlastnom obydlí do HICP. Je to však náročná úloha a implementácia tejto zmeny bude trvať niekoľko rokov.

Kým tento proces nebude ukončený, ako našu hlavnú referenčnú hodnotu na meranie inflácie budeme aj naďalej používať terajší index HICP. Na získanie vernejšieho obrazu o zmenách cien v ekonomike však budeme používať aj ďalšie ukazovatele, ktoré zahŕňajú aj náklady na bývanie vo vlastnom obydlí.

VIAC INFORMÁCIÍ
Meranie inflácie a jeho posúdenie v rámci revízie stratégie menovej politiky
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?