Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Очакванията за инфлацията и прегледът на стратегията

Очакванията на хората за това как ще се развиват цените в бъдеще оказват влияние върху начина, по който правят разходи, вземат пари в заем и инвестират днес. Това на свой ред въздейства върху икономиката и следователно е важно за нашата парична политика. Ако разбираме по-добре инфлационните очаквания на хората, можем да вземаме по-обосновани решения.

Защо инфлационните очаквания бяха включени в нашия преглед на стратегията?

Какво разбираме под стабилни цени

Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. За тази цел се грижим инфлацията – темпът, с който цените на стоките и услугите като цяло се променят с течение на времето – да бъде винаги ниска, стабилна и предсказуема.

Стремим се към инфлационна цел от 2% в средносрочен план. Нарастването на цените трябва да е достатъчно малко, за да не създава грижи на хората и предприятията. Но и достатъчно голямо, за да се избегнат неблагоприятни сценарии, каквито биха могли да се развият, ако инфлацията спадне до прекалено ниско равнище.

Стремежът ни към това целево равнище е симетричен. Това означава, че считаме твърде ниската инфлация за също толкова лоша, колкото и твърде високата. И двата варианта са еднакво нежелателни.

Очакванията на хората са важни

Равнището на инфлацията днес може да повлияе върху очакванията на хората за развитието на цените в бъдеще. Ако потребителите и собствениците на предприятия свикнат с много ниска или много висока инфлация, у тях се създава очакване тя да си остане такава. Тези очаквания са важни. Гражданите ги използват, когато вземат решения за разходи, вземане на пари в заем и инвестиции. Фирмите също вземат предвид тези очаквания, когато определят цените на своите стоки и услуги.

Когато тези очаквания се отдалечат от инфлационната цел на централната банка, става много трудно тя да насочи обратно към тази цел реалната динамика на цените в икономиката. Централната банка може да допринесе да се избегне пораждането на такива очаквания, като има ясна цел и поддържа инфлацията близка до нея. Затова Управителният съвет обсъди важната роля на инфлационните очаквания в рамките на прегледа на стратегията.

Чии инфлационни очаквания са важни за нас?

Различните хора имат различни очаквания

Изменението на цените зависи не само от безбройните решения, които фирмите и гражданите вземат ежедневно в икономиката, но и от това как те очакват да се развиват цените за в бъдеще. Само че различните групи хора – специалисти, които търгуват на финансовите пазари, собственици на фирми и граждани – може да имат различни инфлационни очаквания.

Преди, когато са вземали решения, централните банки нерядко са съсредоточавали вниманието си върху инфлационните очаквания на участниците на пазара и на специалистите, участващи в специализираните проучвания. Една от причините вниманието да бъде насочено към тези групи е, че е било лесно да се придобие информация за очакванията им. За очакванията на фирмите и гражданите по отношение на бъдещите промени в цените не е имало особено много надеждни данни.

Важни са всички инфлационни очаквания

Важни са обаче всички инфлационни очаквания. Затова централните банки полагат много усилия да придобият по-ясна представа как различните групи очакват да се развият цените. Това ни помага да вземаме по-обосновани решения. В ЕЦБ например имаме ново проучване, в което питаме хората за мненията им за инфлацията и за различни области на икономиката. Тази информация служи за основа на анализите ни и в крайна сметка на действията ни.

С какво допринася новата ни инфлационна цел за очакванията на хората?

Тя е лесно разбираема

Новата ни цел за 2% инфлация е проста, ясна и лесна за обяснение. Хората я разбират. Това ще ни помогне да осигурим съответствие на очакванията им за развитието на цените в икономиката с новата ни инфлационна цел. Това от своя страна ни помага да поддържаме цените стабилни.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Инфлационните очаквания и тяхната роля в прогнозирането
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?