Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Inflacijska očekivanja i preispitivanje strategije

Očekivanja o budućim kretanjima cijena utječu na potrošnju, zaduživanje i ulaganje, koji pak utječu na gospodarstvo i stoga su važni za našu monetarnu politiku. Bolje razumijevanje inflacijskih očekivanja pridonijet će utemeljenosti naših odluka.

Zašto su inflacijska očekivanja bila obuhvaćena preispitivanjem strategije?

Što nazivamo stabilnim cijenama?

Naša je zadaća održavati stabilnost cijena. Činimo to održavajući inflaciju – odnosno stopu promjene opće razine cijena dobara i usluga kroz vrijeme – niskom, stabilnom i predvidljivom.

Cilj nam je inflacija od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Povećanja cijena trebala bi biti toliko mala da nisu problem ni pojedincima ni poduzećima, ali dovoljno velika da se izbjegnu loši scenariji koji su mogući ako stopa inflacije padne na preniske razine.

Riječ je o simetričnom ciljanju inflacije, što znači da je preniska inflacija jednako nepovoljna kao i previsoka. Obje su jednako nepoželjne.

Očekivanja su važna

Sadašnja stopa inflacije može utjecati na očekivanja o budućem kretanju cijena. Kupci i vlasnici poduzeća koji su se naviknuli na vrlo nisku ili previsoku inflaciju mogu očekivati da će ona ostati na istim razinama. Ta su očekivanja važna jer se u skladu s njima donose odluke o potrošnji, zaduživanju i ulaganju. Uzimaju ih u obzir i poduzeća pri određivanju cijena dobara i usluga.

Kada se očekivana razina inflacije udalji od inflacijskog cilja središnje banke, središnjoj banci može postati vrlo teško upravljati stvarnim kretanjem cijena u gospodarstvu u skladu sa svojim ciljem. Središnja banka može pridonijeti sprječavanju takvih očekivanja postavljanjem jasnog cilja i održavanjem inflacije na razinama koje su mu blizu. Upravno vijeće zato je u sklopu preispitivanja strategije razgovaralo o važnosti inflacijskih očekivanja.

Čija su nam inflacijska očekivanja važna?

Očekivanja se razlikuju

Na promjene cijena ne utječe samo bezbroj odluka koje poduzeća i pojedinci svakodnevno donose u gospodarstvu, nego i očekivanja o budućim kretanjima cijena. No očekivanja se mogu razlikovati: stručnjaci koji trguju na financijskim tržištima, vlasnici poduzeća i građani mogu imati različita inflacijska očekivanja.

U prošlosti su središnje banke u svojem odlučivanju često bile usmjerene na inflacijska očekivanja sudionika na tržištu i stručnjaka koji sudjeluju u različitim posebnim anketama. Jedan od razloga za takav odabir dostupnost je informacija o njihovim očekivanjima. Nije bilo toliko pouzdanih informacija o očekivanjima poduzeća i građana povezanima s budućim promjenama cijena.

Sva su inflacijska očekivanja važna

No sva su inflacijska očekivanja važna. Središnje banke zato ulažu velike napore kako bi bolje razumjele očekivanja različitih skupina o kretanju cijena. To pridonosi utemeljenosti naših odluka. Na primjer, ESB je uveo novu anketu u kojoj sudionike molimo za mišljenja o inflaciji i različitim područjima gospodarstva. Tim se informacijama služimo u analizi i djelovanju.

Kako nam novi inflacijski cilj pomaže kada je riječ o očekivanjima?

Razumljivost inflacijskog cilja

Naš novi inflacijski cilj od 2 % jednostavan je, jasan i pogodan za komunikaciju. Ljudi ga razumiju. To će nam pomoći da postignemo usklađenost očekivanja povezanih s kretanjima cijena u gospodarstvu s novim inflacijskim ciljem, što pridonosi očuvanju stabilnosti cijena.

VIŠE
Inflation expectations and their role in forecasting
PREISPITIVANJE STRATEGIJE
Želite li doznati više?