Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Inflačné očakávania a revízia stratégie menovej politiky

Od toho, aký vývoj cien ľudia očakávajú v budúcnosti, závisia ich terajšie spotrebné, úverové a investičné rozhodnutia. Tie zasa ovplyvňujú ekonomiku a preto sú dôležité aj pre našu menovú politiku. Lepší prehľad o inflačných očakávaniach ľudí nám umožňuje prijímať lepšie podložené rozhodnutia.

Prečo boli inflačné očakávania súčasťou revízie stratégie menovej politiky?

Čo myslíme stabilnými cenami

Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. To znamená, že dávame pozor, aby inflácia – miera zmeny celkových cien tovarov a služieb v priebehu času – zostávala nízka, stabilná a predvídateľná.

Naším cieľom je inflácia na úrovni 2 % v strednodobom horizonte. Ceny by mali rásť dostatočne pomaly, aby ľuďom a podnikom nespôsobovali problémy. Zároveň by však mali rásť dostatočne rýchlo, aby sme sa vyhli potenciálnym nepriaznivým následkom príliš nízkej inflácie.

Náš záväzok dosahovať tento cieľ je symetrický. To znamená, že príliš nízku infláciu vnímame rovnako negatívne ako príliš vysokú infláciu. Obidve sú rovnako nežiaduce.

Očakávania ľudí sú dôležité

Súčasná miera inflácie môže ovplyvniť to, aký vývoj cien ľudia očakávajú v budúcnosti. Ak si spotrebitelia a majitelia podnikov zvyknú na veľmi nízku alebo príliš vysokú infláciu, budú očakávať, že už taká zostane. Tieto očakávania sú dôležité. Ľudia sa podľa nich rozhodujú o spotrebe, úveroch a investíciách. Podniky zároveň na tieto očakávania prihliadajú pri určovaní cien svojich tovarov a služieb.

Keď sa tieto očakávania vzdialia od inflačného cieľa centrálnej banky, môže byť pre ňu ťažké nasmerovať skutočný vývoj cien v hospodárstve späť k tomuto cieľu. K tomu, aby si ľudia takéto očakávania nevytvárali, môže centrálna banka prispieť tým, že bude sledovať jasný cieľ a infláciu bude udržiavať v jeho blízkosti. Preto Rada guvernérov v rámci revízie stratégie menovej politiky diskutovala aj o dôležitej úlohe inflačných očakávaní.

Koho inflačné očakávania sú pre nás dôležité?

Očakávania ľudí sú rôzne

Zmeny cien nezávisia len od nespočetných rozhodnutí, ktoré každý deň v ekonomike prijímajú podniky a spotrebitelia, ale aj od toho, aký vývoj cien očakávame v budúcnosti. Rôzne skupiny ľudí, či už obchodníci na finančných trhoch, majitelia podnikov alebo občania, však môžu mať rôzne inflačné očakávania.

V minulosti centrálne banky pri prijímaní rozhodnutí prihliadali najmä na inflačné očakávania účastníkov trhu a expertov vyjadrované v špeciálnych prieskumoch. Jedným z dôvodov bola ich ľahká dostupnosť. Spoľahlivých informácií o tom, aký cenový vývoj v budúcnosti očakávali podniky a ľudia, nebol dostatok.

Je dôležité poznať inflačné očakávania všetkých

Je však dôležité poznať inflačné očakávania všetkých. Preto centrálne banky vynakladajú veľké úsilie na získanie lepšej predstavy o tom, aký vývoj cien v budúcnosti očakávajú tieto rôzne skupiny ľudí. Vďaka tomu môžeme prijímať lepšie podložené rozhodnutia. ECB napríklad realizuje nový prieskum, v ktorom sa pýta na názory ľudí na infláciu a rôzne oblasti ekonomiky. Získané informácie využíva v rámci svojich analýz a v konečnom dôsledku i v rámci svojich opatrení.

Ako náš nový inflačný cieľ pomôže formovať inflačné očakávania?

Je zrozumiteľný

Náš nový cieľ – inflácia na úrovni 2 % – je jednoduchý, jasný a ľahko sa komunikuje. Ľudia mu rozumejú. To nám pomôže zabezpečiť, aby boli očakávania ľudí, pokiaľ ide o budúci vývoj cien v ekonomike, v súlade s naším novým inflačným cieľom, čo nám zasa pomáha udržiavať ceny stabilné.

VIAC INFORMÁCIÍ
Inflačné očakávania a ich úloha v prognózovaní
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?