Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Inflacijska pričakovanja in pregled strategije

Pričakovanja o tem, kako se bodo cene gibale v prihodnosti, vplivajo na to, kako ljudje zdaj trošijo, se zadolžujejo in vlagajo denar. To po drugi strani vpliva na gospodarstvo in je zato pomembno za denarno politiko. Če bolje razumemo inflacijska pričakovanja, lahko sprejemamo bolj informirane odločitve.

Zakaj so bila inflacijska pričakovanja del pregleda strategije?

Kaj mislimo s stabilnimi cenami?

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. V ta namen skrbimo, da inflacija – stopnja, po kateri se s časom spreminja splošna raven cen izdelkov in storitev – ostaja nizka, stabilna in predvidljiva.

Naš cilj je 2-odstotna inflacija v srednjeročnem obdobju. Rast cen bi morala biti tako majhna, da ljudem in podjetjem ne povzroča težav. Hkrati bi morala biti dovolj velika, da se preprečijo negativna gibanja, ki spremljajo prenizko inflacijo.

Naša zavezanost inflacijskemu cilju je simetrična. To pomeni, da prenizko inflacijo obravnavamo enako negativno kot previsoko inflacijo. Obe sta enako nezaželeni.

Pričakovanja ljudi so pomembna

Sedanja raven inflacije lahko vpliva na to, kakšna cenovna gibanja ljudje pričakujejo v prihodnosti. Če se potrošniki in podjetniki navadijo, da je inflacija zelo nizka ali previsoka, začnejo pričakovati, da bo takšna tudi ostala. Ta pričakovanja so pomembna. Na njihovi podlagi se ljudje odločajo o nakupih, posojilih ali naložbah. Upoštevajo jih tudi podjetja, ko določajo cene svojih izdelkov in storitev.

Ko se pričakovanja enkrat odmaknejo od inflacijskega cilja, ima centralna banka lahko velike težave, da gibanja cen v gospodarstvu usmeri nazaj k temu cilju. Centralna banka lahko prepreči, da bi ljudje oblikovali takšna pričakovanja, če določi jasno ciljno raven in inflacijo ohranja blizu te ravni. Svet ECB je zato v okviru pregleda strategije razpravljal tudi o pomembni vlogi, ki jo imajo inflacijska pričakovanja.

Čigava inflacijska pričakovanja so pomembna?

Različni ljudje imajo različna pričakovanja

Spreminjanje cen ni odvisno samo od množice odločitev, ki jih v gospodarstvu vsak dan sprejemajo ljudje in podjetja, ampak tudi od njihovih pričakovanj o tem, kako se bodo cene gibale v prihodnosti. In seveda imajo različne skupine ljudi, na primer borzni posredniki, podjetniki ali navadni državljani, različna pričakovanja o inflaciji.

V preteklosti so se centralne banke pri sprejemanju odločitev pogosto osredotočale na inflacijska pričakovanja tržnih udeležencev in strokovnjakov, ki so izpolnjevali posebne ankete. Eden od razlogov, zakaj so gledale pričakovanja teh skupin, je bila njihova enostavna dostopnost. Zanesljivih informacij o inflacijskih pričakovanjih podjetij in državljanov je bilo dosti manj.

Pomembna so inflacijska pričakovanja vseh skupin

Vendar pa so pomembna inflacijska pričakovanja vseh različnih skupin. Zato si centralne banke zelo prizadevajo, da bi dobile boljšo predstavo o tem, kaj vsaka od njih pričakuje glede gibanj cen v prihodnosti. To nam pomaga, da sprejemamo bolj poučene odločitve. V ECB smo na primer pripravili novo anketo, v kateri ljudi sprašujemo, kaj menijo o inflaciji in posameznih področjih gospodarstva. Te informacije upoštevamo v naših analizah in nazadnje tudi v naših ukrepih.

Kako naš novi inflacijski cilj pomaga pri pričakovanjih?

Je lahko razumljiv

Naš novi cilj 2-odstotne inflacije je preprost, jasen in ga je lahko predstaviti javnosti. Ljudje ga zlahka razumejo. Z njegovo pomočjo bomo lažje zagotavljali, da so pričakovanja ljudi glede prihodnjih cenovnih gibanj usklajena z našim novim inflacijskim ciljem. To pa nam bo po drugi strani pomagalo, da ohranjamo cene stabilne.

VEČ
Inflation expectations and their role in forecasting
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?