Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Inflační očekávání a přezkum strategie

To, jaký vývoj cen lidé očekávají v budoucnu, ovlivňuje, jak peníze utrácejí, půjčují si je a investují dnes. To má zpětně vliv na ekonomiku, a tím pádem význam pro naši měnovou politiku. Pokud lépe pochopíme inflační očekávání lidí, můžeme činit informovanější rozhodnutí.

Proč byla inflační očekávání součástí přezkumu naší strategie?

Co rozumíme pod pojmem stabilní ceny

Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Proto zajišťujeme, aby inflace – tedy míra změny celkových cen zboží a služeb postupem času – zůstávala nízká, stabilní a předvídatelná.

Ve střednědobém horizontu usilujeme o inflační cíl 2 %. Cenový růst by měl být dostatečně malý, aby lidem ani podnikům nedělal problémy. Ale měl by být dostatečně velký, abychom zabránili nežádoucím scénářům, které by se mohly naplňovat při příliš nízké inflaci.

Náš závazek vůči tomuto cíli je symetrický. To znamená, že příliš nízkou inflaci vnímáme stejně negativně jako příliš vysokou inflaci. Obě jsou stejně nežádoucí.

Záleží na očekávání lidí

Dnešní míra inflace může ovlivnit to, jaký vývoj cen lidé očekávají v budoucnu. Pokud si nakupující a majitelé podniků na velmi nízkou nebo příliš vysokou inflaci zvyknou, začnou očekávat, že už to tak zůstane. Tato očekávání jsou důležitá. Lidé je využívají k rozhodování o výdajích, půjčování peněz a jejich investování. Také podniky tato očekávání zohledňují při stanovování cen za své zboží a služby.

Jakmile se tato očekávání odchýlí od inflačního cíle centrální banky, může být pro centrální banku obtížné skutečný vývoj cen v ekonomice směrovat zpět k tomuto cíli. Centrální banka může pomoci předejít tomu, že si lidé taková očekávání vytvoří, stanovením jasného cíle a udržováním inflace blízko něj. Rada guvernérů proto v rámci přezkumu strategie vedla diskuse o důležité úloze inflačních očekávání.

Čí inflační očekávání jsou pro nás důležitá?

Různí lidé mají různá očekávání

To, jak se ceny mění, nezávisí jen na nesčetných rozhodnutích, která činí podniky a lidé v ekonomice každý den, ale také na tom, jaký vývoj cen očekávají do budoucna. Ale různé skupiny lidí, ať už odborníků obchodujících na finančních trzích, majitelů podniků nebo občanů, mohou mít různá inflační očekávání.

V minulosti se centrální banky při rozhodování často zaměřovaly na inflační očekávání účastníků trhu a také odborníků, kteří se účastní zvláštních průzkumů. Jedním z důvodů zkoumání právě těchto skupin bylo, že jsou jejich očekávání snadno dostupná. Spolehlivých informací o tom, jaké změny cen očekávají podniky a lidé do budoucna, bylo k dispozici méně.

Důležitá jsou inflační očekávání všech

Ale důležitá jsou inflační očekávání všech. Proto centrální banky vynakládají velké úsilí, aby získaly lepší představu o tom, jaký vývoj cen tyto jednotlivé skupiny očekávají. To nám pomáhá činit informovanější rozhodnutí. Například v ECB máme nové výběrové šetření, v jehož rámci se lidí ptáme na jejich názor na inflaci a oblasti ekonomiky. Tyto informace jsou podkladem pro naši analýzu a v konečném důsledku i pro naše kroky.

Jak má náš nový inflační cíl vliv na očekávání lidí?

Je snadné mu porozumět

Náš nový cíl 2% inflace je jednoduchý, jasný a snadno vysvětlitelný. Lidé mu rozumí. To nám pomůže zajistit, aby očekávání lidí týkající se vývoje cen v ekonomice odpovídala našemu novému inflačnímu cíli. To zase pomáhá nám udržet ceny stabilní.

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Inflation expectations and their role in forecasting
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?