Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Inflatsiooniootused ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Inimeste ootused hindade edasise arengu suhtes mõjutavad nende praeguseid tarbimis-, laenu- ja investeerimisotsuseid. See omakorda avaldab mõju majandusele ja on oluline ka meie rahapoliitika seisukohalt. Kui mõistame paremini inimeste inflatsiooniootusi, saame teha kaalutletumaid otsuseid.

Miks käsitlesime rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames inflatsiooniootuste teemat?

Mida tähendavad stabiilsed hinnad

EKP ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. Selleks tuleb tagada, et inflatsioon (mis näitab kaupade ja teenuste hindade üldist muutumist aja jooksul) püsib madal, stabiilne ja prognoositav.

Meie eesmärk on hoida inflatsioonimäär keskpikas perspektiivis 2% tasemel. Hinnatõusud peaksid olema piisavalt väikesed, et mitte tekitada probleeme inimestele ja ettevõtetele. Samal ajal peaks hinnatõus olema piisav selleks, et vältida ebasoodsat keskkonda, mille võib tekitada liiga loid inflatsioon.

Eesmärgi täitmisel püüame tagada sümmeetria. See tähendab, et liiga aeglane inflatsioon on meie hinnangul sama kahjulik kui liiga kiire inflatsioon. Mõlemad on sama ebasoovitavad.

Inimeste ootused on olulised

Praegune inflatsioonitase võib mõjutada seda, millised on inimeste ootused seoses hindade edasise arenguga. Kui tarbijad ja ettevõtete omanikud väga madala või väga kiire inflatsiooniga harjuvad, siis oodatakse, et see püsib nii ka edaspidi. Nendel ootustel on mõju. Neist lähtudes teevad inimesed oma tarbimis-, laenu- ja investeerimisotsuseid. Ka ettevõtted peavad neid ootusi silmas oma kaupade ja teenuste hinnakujunduses.

Kui need ootused on keskpanga inflatsioonieesmärgist oluliselt erinevad, võib keskpangal olla väga raske suunata majanduses hindade tegelikku arengut tagasi seatud eesmärgi poole. Keskpank saab aidata inimestel selliseid ootusi vältida, seades selge inflatsioonieesmärgi ja hoides inflatsioonitaset selle lähedal. Seetõttu käsitles nõukogu rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames ka inflatsiooniootuste olulist rolli.

Kelle inflatsiooniootused on meie jaoks olulised?

Ootused on erinevad

Hinnamuutused ei sõltu mitte üksnes lugematutest otsustest, mida ettevõtjad ja tarbijad iga päev teevad, vaid ka sellest, millised on nende ootused seoses hindade edasise arenguga. Erinevate inimrühmade, näiteks finantsturgudel kauplevate ekspertide, ettevõtete omanike ja tavainimeste inflatsiooniootused võivad aga olla erinevad.

Seni on keskpangad otsuste tegemisel sageli tuginenud turuosaliste ja spetsiaalsetes uuringutes osalenud ekspertide väljendatud inflatsiooniootustele. Muu hulgas oli selle põhjuseks asjaolu, et need andmed olid lihtsalt kättesaadavad. Ettevõtjate ja inimeste ootuste kohta aga ei olnud saadaval sama palju usaldusväärset teavet.

Kõik inflatsiooniootused on olulised

Olulised on siiski kõigi osapoolte inflatsiooniootused. Seepärast teevad keskpangad suuri jõupingutusi, et saada paremat ettekujutust sellest, millised on erinevate osapoolte ootused seoses hindade edasise arenguga. See võimaldab meil teha kaalutletumaid otsuseid. Näiteks on EKP algatanud uue uuringu, milles küsime inimeste arvamust inflatsiooni ja mitmesuguste majandusvaldkondade kohta. Saadud teavet võtame arvesse nii oma analüüsides kui ka rahapoliitikameetmetes.

Kuidas aitab meie uus inflatsioonieesmärk kujundada inimeste ootusi?

See on kergesti mõistetav

Uus 2% tasemel püsiv inflatsioonimäär on kindel ja arusaadav eesmärk, mida on lihtne selgitada. See on inimeste jaoks mõistetav. See aitab meil tagada, et inimeste ootused seoses hindade edasise arenguga majanduses on kooskõlas meie uue inflatsioonieesmärgiga. See omakorda aitab meil hoida hinnad stabiilsena.

LOE LÄHEMALT
Inflation expectations and their role in forecasting
RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?