Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Inflatieverwachtingen en de strategische evaluatie

Hoe mensen vandaag geld uitgeven, lenen en investeren wordt beïnvloed door hun verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de prijzen. Dat heeft dan weer een effect op de economie en is dus belangrijk voor het monetair beleid. Als we de inflatieverwachtingen van mensen beter begrijpen, kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen.

Waarom hebben we de inflatieverwachtingen bij onze strategische evaluatie betrokken?

Wat we bedoelen met stabiele prijzen

Het is onze taak de prijzen stabiel te houden. Dit doen we door ervoor te zorgen dat de inflatie (het tempo waarin het algehele prijspeil van goederen en diensten in de loop van de tijd verandert) laag, stabiel en voorspelbaar blijft.

We mikken op een inflatiedoelstelling van 2% op middellange termijn. Prijsstijgingen moeten klein genoeg zijn om burgers en bedrijven geen problemen te bezorgen. Maar ze moeten groot genoeg zijn om de ongunstige effecten te vermijden die zich kunnen voordoen als de inflatie te laag wordt.

We benaderen onze inflatiedoelstelling symmetrisch. Dat houdt in dat we een te lage inflatie net zo nadelig vinden als een te hoge inflatie. Beide zijn even onwenselijk.

Verwachtingen doen ertoe

Het huidige inflatiepeil kan effect hebben op de verwachtingen over toekomstige prijsontwikkelingen. Consumenten en ondernemers die gewend raken aan zeer lage of te hoge inflatie, gaan op den duur verwachten dat het zo blijft. Deze verwachtingen zijn belangrijk, want op basis van daarvan nemen mensen beslissingen over uitgaven, leningen en investeringen. Ook bedrijven houden rekening met deze verwachtingen wanneer ze de prijzen voor hun goederen en diensten vaststellen.

Als deze verwachtingen van de inflatiedoelstelling van een centrale bank afwijken, kan het voor de centrale bank moeilijk worden de feitelijke ontwikkeling van de prijzen in de economie opnieuw in de richting van de doelstelling te sturen. De centrale bank kan vermijden dat dergelijke verwachtingen ontstaan door een duidelijke doelstelling te hanteren en de inflatie in de buurt daarvan te houden. Daarom heeft de Raad van Bestuur de belangrijke rol van de inflatieverwachtingen besproken bij de strategische evaluatie.

Wiens inflatieverwachtingen zijn voor ons belangrijk?

Zoveel mensen, zoveel verwachtingen

Hoe de prijzen veranderen, hangt niet alleen af van de talloze economische beslissingen die bedrijven en burgers elke dag nemen, maar ook van hun verwachtingen over de ontwikkeling van de prijzen in de toekomst. Maar verschillende groepen mensen – denk aan deskundigen op de financiële markten, ondernemers en burgers – kunnen verschillende inflatieverwachtingen hebben.

In het verleden hebben centrale banken zich bij het nemen van beslissingen vaak gericht op de inflatieverwachtingen van marktdeelnemers, evenals die van deskundigen die deelnemen aan speciale enquêtes. Een van de redenen om de blik te richten op deze groepen, was dat hun verwachtingen gemakkelijk toegankelijk waren. Er was niet zoveel betrouwbare informatie over hoe bedrijven en burgers verwachten dat de prijzen in de toekomst zullen veranderen.

Ieders inflatieverwachtingen zijn belangrijk

Maar ieders inflatieverwachtingen zijn belangrijk. Daarom doen centrale banken veel moeite om een beter beeld te krijgen van hoe deze verschillende groepen verwachten dat de prijzen zich ontwikkelen. Dat helpt ons om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Bij de ECB hebben we nu bijvoorbeeld een nieuwe enquête waarin we mensen hun mening vragen over inflatie en economische onderwerpen. Deze informatie wordt verwerkt in onze analyse en, uiteindelijk, onze maatregelen.

Hoe helpt onze nieuwe inflatiedoelstelling de inflatieverwachtingen te sturen?

Gemakkelijk te begrijpen

Onze nieuwe doelstelling van 2% inflatie is eenvoudig, duidelijk en gemakkelijk te communiceren. Mensen begrijpen het. Dat helpt ons ervoor te zorgen dat de verwachtingen over de prijsontwikkelingen in de economie overeenstemmen met onze nieuwe inflatiedoelstelling. En dit helpt dan weer om de prijzen stabiel te houden.

MEER INFORMATIE
De rol van inflatieverwachtingen bij het maken van prognoses
STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?