Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimatförändringarna och strategiöversynen

Att ta itu med klimatförändringar är en omfattande global utmaning och en prioritering för Europeiska unionen. Regeringarna bör ta ledningen, men ECB har ett starkt intresse av att hjälpa till att ta itu med klimatförändringar. Vårt jobb är att hålla priserna stabila. Klimatförändringars inverkan på ekonomin påverkar hur priser på saker och ting förändras. Vi har beslutat om en ambitiös handlingsplan för att beakta klimatförändringar i vår penningpolitik.

Varför togs klimatförändringar med i vår strategiöversyn?

Klimatförändringar kräver omedelbara åtgärder

Klimatförändringar är en av de största utmaningarna vi står inför idag. De påverkar oss alla och kräver brådskande åtgärder. Stigande temperaturer och extrema väderförhållanden har redan nu allvarliga konsekvenser för våra liv och ekonomier. Vi måste tillsammans bemöta klimatorsakade problem nu – de blir bara värre om vi inte gör det.

Det är i första hand regeringarnas sak att agera

Vi har alla en roll att spela i kampen mot klimatförändringar, men regeringarna bör ta ledningen eftersom de i första hand är ansvariga för klimatpolitiken och har de mest effektiva verktygen.

Vi behöver också hjälpa till där vi kan

Vi på ECB har också ett starkt intresse att bemöta klimatförändringar. Klimatrisker påverkar nämligen vårt jobb för att säkra prisstabilitet.

Hur påverkar klimatförändringarna vårt arbete?

Klimatförändringar gör penningpolitiken svårare

Extrema väderförhållanden gör ekonomin svårare att förutse. Det påverkar produktion och kostnader. Till exempel kan en mycket lång torka förstöra flera skördar. När mindre mat finns att tillgå stiger livsmedelspriserna. Om detta händer ofta leder det till mer osäkerhet. Detta gör det svårare för oss att bedöma vilka chocker för ekonomin som kräver penningpolitiska förändringar och vilka som inte gör det.

Klimatförändringarna är en långsiktig utmaning

Även om vi normalt fokuserar på hur priserna utvecklas under de närmaste åren måste vi också tänka på att klimatförändringar är en mycket mer långsiktig utmaning. Politik som syftar till att främja miljövänligare verksamheter i ekonomin påverkar också hur mycket saker och ting kostar. Exempelvis kan skatter på kol, olja och gas göra energi från dessa källor dyrare. Regeringarna kan också välja att stödja mer hållbar teknik och miljövänligare energislag, vilket kan störa vissa industrier och regioner mer än andra och i slutändan påverka hur ekonomin fungerar.

Klimatförändringarna påverkar även det finansiella systemet

Risker till följd av klimatförändringar kan påverka stabiliteten i finans- och banksystemen. Tillgångar som betraktas som värdefulla i dag kan bli mindre värda i morgon. Ta ett energiföretag som borrar efter olja för att leverera till sina kunder. I en grönare ekonomi där man inte får borra efter olja, skulle energibolaget vara värt mycket mindre. Om värdet på dessa aktier sjunker kan även andra företag och banker som har såna aktier få problem. Sådana händelser kan skrämma marknaderna och sprida instabilitet. Människor kan bli arbetslösa. Konsumtion och investeringar kan minska. Allt detta kan skada ekonomin och göra vårt jobb att hålla priserna stabila mycket hårdare.

Hur kan vi tackla klimatförändringarna?

Vi har åtagit oss att följa en ambitiös klimatrelaterad handlingsplan

Vi behöver beakta klimatförändringsrisker i vår penningpolitik. Det kommer att hjälpa oss att fatta bättre beslut. Men det är en stor uppgift. Det gör man inte i en handvändning. Därför förbinder vi oss att följa en bred och omfattande handlingsplan för att fokusera våra ansträngningar på centrala områden i syfte att bemöta klimatförändringar.

Vad kommer vi att göra?

För det första måste vi bättre förstå hur klimatförändringsrisker påverkar ekonomin. Alltså bygger vi upp våra kunskaper och samlar in data. Vi kommer att se till att de risker som är relaterade till klimatförändringar är del av vår regelbundna analys av ekonomin och att de ingår i de modeller vi använder för att lättare förstå hur ekonomin fungerar. För det andra kommer vi att främja kunskap och insyn om risker med klimatförändringar. Som centralbank har vi goda möjligheter att göra det i och med att vi regelbundet interagerar med banker genom våra penningpolitiska transaktioner. Exempelvis undersöker vi hur våra regler kan uppmuntra bankerna att bli mer öppna om klimatförändringsrisker i de tillgångar de innehar och att de talar med oss om dessa risker på ett konsekvent vis. För det tredje kommer vi att arbeta på vår förmåga att bättre bedöma klimatrisker för vår penningpolitik och våra investeringar. Det finns även andra aspekter. Du kan läsa mer om vår handlingsplan i pressmeddelandet om klimatförändringar.

SE ÄVEN

Läs mer om vår klimatrelaterade handlingsplan

Klimatförändringar i vår nya strategi

Inom vårt mandat gör vi på ECB vad vi kan för att hantera klimatförändringarna. Vi har beslutat om en handlingsplan med en ambitiös färdplan för att integrera klimatförändringsöverväganden i vårt penningpolitiska styrsystem.

Pressmeddelande
LÄS MER
Klimatförändringar och penningpolitiken i euroområdet
STRATEGIÖVERSYNEN
Vill du veta mer?