Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Podnebne spremembe in pregled strategije

Spoprijemanje s podnebnimi spremembami je svetovni izziv in ena od prednostnih nalog Evropske unije. Čeprav bi vodilno vlogo morale prevzeti vlade, ima tudi ECB zelo močan interes, da pomaga v boju proti podnebnim spremembam. Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. Na gibanja cen podnebne spremembe vplivajo preko posledic, ki jih imajo za gospodarstvo. Da bi podnebna tveganja upoštevali v naši denarni politiki, smo sprejeli ambiciozen akcijski načrt.

Zakaj so bile podnebne spremembe del pregleda strategije?

Proti podnebnim spremembam moramo ukrepati čim prej

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov, s katerimi se soočamo danes. Prizadevajo vse nas in terjajo čim hitrejše ukrepanje. Vse višje temperature in ekstremni vremenski pojavi že zdaj močno ovirajo naše življenje in gospodarstvo. In če ne bomo ukrepali zdaj in vsi skupaj, bodo problemi, ki jih povzročajo podnebne spremembe, postali samo še hujši.

Vodilno vlogo bi morale prevzeti vlade

V boju proti podnebnim spremembam moramo sodelovati vsi, vendar bi vodilno vlogo morale prevzeti vlade, saj so primarno odgovorne za podnebno politiko in imajo za to tudi najučinkovitejša orodja.

Tudi mi moramo pomagati, kjer lahko

V ECB imamo močan interes, da pomagamo v boju proti podnebnim spremembam. Podnebna tveganja namreč vplivajo na to, kako opravljamo svojo nalogo vzdrževanja cenovne stabilnosti.

Kako podnebne spremembe vplivajo na naše delo?

Podnebne spremembe otežujejo izvajanje denarne politike

Zaradi skrajnih vremenskih pojavov je gospodarstvo manj predvidljivo. Takšni pojavi vplivajo na to, koliko se proizvede in koliko stvari stanejo. Zelo dolga suša na primer lahko uniči več letin. Ker je hrane na trgu manj, se njene cene zvišajo. Ker takšni pojavi postajajo vse pogostejši, ustvarjajo še večjo negotovost. Zaradi tega v ECB vse težje presojamo, kateri šoki za gospodarstvo terjajo spremembe v denarni politiki in kateri ne.

Podnebne spremembe so dolgoročen izziv

Medtem ko se običajno osredotočamo na to, kako se bodo cene gibale v naslednjih nekaj letih, ne smemo pozabiti, da so podnebne spremembe veliko bolj dolgoročen izziv. Politike, katerih namen je spodbujati bolj zelene dejavnosti v gospodarstvu, vplivajo tudi na to, koliko stvari stanejo. Zaradi davkov na premog, nafto in plin se denimo lahko podraži energija, proizvedena iz teh virov. Vlade se lahko odločijo, da bodo podpirale bolj trajnostne tehnologije in okolju prijaznejše vire energije, kar nekatere panoge in regije lahko prizadene bolj kot druge, na koncu pa vpliva tudi na to, kako deluje gospodarstvo.

Podnebne spremembe vplivajo tudi na finančni sistem

Tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, lahko prizadenejo stabilnost finančnega in bančnega sistema. Tako je denimo premoženje, ki ima danes veliko vrednost, jutri lahko vredno precej manj. Vzemimo energetsko podjetje, ki črpa nafto. V bolj zelenem gospodarstvu, v katerem je črpanje nafte prepovedano, bi bilo to podjetje vredno bistveno manj, kot je danes. Če se vrednost njegovih delnic zmanjša, lahko za seboj potegne tudi druga podjetja in banke, ki imajo v lasti te delnice. Takšni dogodki lahko prestrašijo trge in povzročijo širjenje nestabilnosti. Ljudje lahko izgubijo službo. Potrošnja in naložbe se zmanjšajo. Vse to lahko hudo prizadene gospodarstvo in bistveno oteži naše delo, da ohranjamo cene stabilne.

Kako lahko mi prispevamo k boju proti podnebnim spremembam?

Sprejeli smo ambiciozen podnebni akcijski načrt

Podnebna tveganja moramo upoštevati, ko oblikujemo našo denarno politiko. Tako bomo lahko sprejemali boljše odločitve. Je pa to velika naloga. In ne bo dokončana čez noč. Zato smo sprejeli obsežen in smel časovni razpored dejavnosti, ki bo usmerjal naša prizadevanja na ključnih področjih spoprijemanja s podnebnimi spremembami.

Kaj bomo naredili?

Kot prvo moramo bolje razumeti, kako točno podnebna tveganja vplivajo na gospodarstvo. V ta namen zbiramo pojasnila in podatke. Poleg tega bomo zagotovili, da se tveganja v zvezi s podnebnimi spremembami upoštevajo v naših rednih analizah gospodarskih gibanj in v modelih, ki jih uporabljamo, da bi razumeli, kako deluje gospodarstvo. Drugič, zavzemali se bomo za odprto in pregledno obveščanje o podnebnih tveganjih. Kot centralna banka smo za to v dobrem položaju, saj smo z bankami v rednih stikih preko naših operacij denarne politike. Tako denimo proučujemo, kako bi z našimi pravili lahko spodbudili banke, da so bolj transparentne glede podnebnih tveganj, ki jih nosi premoženje v njihovi lasti, in kako bi nas o teh tveganjih lahko obveščale v enotni obliki. Tretjič, trudili se bomo, da bomo tudi mi sami lahko čim bolje presojali podnebna tveganja, ki so povezana z našimi operacijami denarne politike in nakupi vrednostnih papirjev. Obstajajo tudi drugi dejavniki. Več o našem akcijskem načrtu lahko preberete v sporočilu za javnost o podnebnih spremembah.

GLEJTE TUDI

Več o našem podnebnem akcijskem načrtu

Podnebne spremembe v novi strategiji

V ECB v okviru svojega mandata prispevamo svoj delež k obvladovanju podnebnih sprememb. Sprejeli smo akcijski načrt z ambiciozno časovnico dejavnosti, da bi podnebno problematiko upoštevali v okviru denarne politike.

Sporočilo za javnost
VEČ
Climate change and monetary policy in the euro area
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?