Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Klimatické zmeny a revízia stratégie menovej politiky

Riešenie otázky klimatických zmien je celosvetovou výzvou a prioritou Európskej únie. Zatiaľ čo vedúcu úlohu v tejto oblasti by mali prevziať vlády jednotlivých krajín, veľký záujem pomôcť pri riešení tejto výzvy má aj ECB. Našou úlohou je udržiavať ceny stabilné. Prostredníctvom svojho dosahu na ekonomiku môžu mať klimatické zmeny vplyv na zmeny cien tovarov a služieb. Zaviazali sme sa realizovať ambiciózny akčný plán s cieľom prihliadať v rámci menovej politiky na riziká vyplývajúce z klimatických zmien.

Prečo boli klimatické zmeny súčasťou revízie?

V otázke klimatických zmien je potrebné bezodkladne konať

Zmena klímy je jednou z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti čelíme. Týka sa nás všetkých a vyžaduje si bezodkladné kroky. Čoraz vyššie teploty a extrémne prejavy počasia dnes už zásadne ovplyvňujú náš život a hospodárstvo. Ak sa problémami spôsobenými zmenou klímy nebudeme zaoberať spoločnými silami teraz, budú čoraz horšie.

Vedúcu úlohu by mali prevziať vlády

V riešení otázky klimatických zmien máme všetci svoje miesto, no vedúcu úlohu by mali prevziať vlády, pretože nesú prvoradú zodpovednosť za klimatickú politiku a disponujú najúčinnejšími nástrojmi.

V rámci svojich možností musíme pomáhať aj my

Veľký záujem pomôcť pri riešení otázky klimatických zmien má aj ECB. Klimatické riziká totiž majú vplyv na plnenie našej úlohy, ktorou je udržiavanie stabilných cien.

Ako sa klimatické zmeny dotýkajú našej práce?

Klimatické zmeny komplikujú výkon menovej politiky

Extrémne prejavy počasia sťažujú prognózovanie hospodárskeho vývoja. Majú vplyv na objem produkcie a na ceny produktov. Dlhé obdobia sucha môžu napríklad zničiť úrodu a následný nedostatok potravín vedie k rastu cien. Keďže sú extrémne poveternostné javy čoraz častejšie, spôsobujú zvyšovanie neistoty. V dôsledku toho je pre nás ťažšie posúdiť, ktoré hospodárske šoky si vyžadujú zmenu menovej politiky a ktoré nie.

Klimatické zmeny sú dlhodobou výzvou

Hoci sa pri sledovaní cenového vývoja zvyčajne zameriavame na niekoľko nasledujúcich rokov, musíme prihliadať aj na skutočnosť, že klimatické zmeny sú oveľa dlhodobejším problémom. Opatrenia na podporu ekologickejších hospodárskych činností majú vplyv aj na ceny produktov. Napríklad dane z uhlia, ropy a plynu môžu viesť k zdraženiu energií získavaných z týchto zdrojov. Vlády sa tiež môžu rozhodnúť podporovať udržateľnejšie technológie a ekologickejšie druhy energií, čo môže niektoré priemyselné odvetvia a regióny zasiahnuť viac ako iné a v konečnom dôsledku ovplyvniť aj chod ekonomiky.

Klimatické zmeny sa týkajú aj finančného systému

Riziká spojené s klimatickými zmenami môžu ovplyvniť stabilitu nášho finančného a bankového systému. Aktíva, ktoré sú dnes považované za cenné, môžu napríklad zo dňa na deň výrazne stratiť na hodnote. Ako príklad môžeme uviesť vrtnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá ťažbou a dodávkami ropy. V ekologickejšom hospodárstve, kde by boli vrty zakázané, by bola hodnota takejto firmy oveľa menšia. S poklesom hodnoty jej akcií by sa do problémov mohli dostať aj ďalšie spoločnosti a banky, ktoré jej akcie vlastnia. Takéto udalosti môžu vystrašiť trhy a spôsobiť šírenie nestability. Ľudia by mohli prísť o prácu. Mohlo by dôjsť k zníženiu spotreby a investícií. To všetko môže vážne poškodiť ekonomiku a výrazne nám sťažiť udržiavanie cenovej stability.

Ako môžeme prispieť k riešeniu otázky klimatických zmien?

Zaväzujeme sa realizovať ambiciózny klimatický akčný plán

Je potrebné, aby sme pri výkone menovej politiky prihliadali na riziká vyplývajúce z klimatických zmien. Pomôže nám to prijímať lepšie rozhodnutia. Je to však náročná úloha, ktorá si bude vyžadovať čas. Preto sa zaväzujeme realizovať rozsiahly a ambiciózny akčný plán s cieľom zamerať naše aktivity na kľúčové oblasti v záujme riešenia otázky klimatických zmien.

Aký je náš plán?

V prvom rade musíme mať lepší prehľad o tom, ako riziká spojené s klimatickými zmenami ovplyvňujú hospodárstvo. Na tento účel zhromažďujeme relevantné informácie a údaje. Zabezpečíme, aby boli riziká súvisiace s klimatickými zmenami súčasťou našej pravidelnej ekonomickej analýzy a modelov, ktoré nám pomáhajú získať lepší prehľad o fungovaní ekonomiky. Po druhé, budeme podporovať transparentnosť a informovanosť o klimatických rizikách. Ako centrálna banka máme na plnenie tejto úlohy dobré predpoklady, pretože pravidelne komunikujeme s bankami prostredníctvom našich menovopolitických operácií. Zisťujeme napríklad, ako by sme prostredníctvom pravidiel mohli banky motivovať, aby boli v súvislosti s klimatickými rizikami spojenými s ich aktívami otvorenejšie a aby nás o týchto rizikách konzistentným spôsobom informovali. Po tretie, budeme zdokonaľovať naše vlastné postupy, aby sme mohli lepšie hodnotiť klimatické riziká v rámci našich menovopolitických a investičných operácií. Náš plán zahŕňa aj ďalšie aspekty. Viac si o ňom môžete prečítať v súvisiacej tlačovej správe.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Viac informácií o našom klimatickom akčnom pláne

Klimatické zmeny v rámci našej novej stratégie

ECB sa na riešení otázky klimatických zmien podieľa v medziach svojho mandátu. Rozhodli sme o akčnom pláne s ambicióznou stratégiou na začlenenie aspektov klimatických zmien do svojho rámca menovej politiky.

Tlačová správa
VIAC INFORMÁCIÍ
Klimatické zmeny a menová politika v eurozóne
REVÍZIA STRATÉGIE
Máte záujem o viac informácií?