Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zmiana klimatu w kontekście przeglądu strategii

Przeciwdziałanie zmianie klimatu to wyzwanie globalne oraz jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Przewodnią rolę mają do odegrania rządy, ale także EBC jest bardzo zainteresowany włączeniem się w działania związane ze zmianą klimatu. Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Zmiana klimatu wpływa na gospodarkę, więc pośrednio oddziałuje na kształtowanie się cen. Zobowiązaliśmy się realizować ambitny plan działań, żeby uwzględnić ryzyka klimatyczne w naszej polityce pieniężnej.

Dlaczego zmiana klimatu wchodziła w zakres przeglądu strategii?

Zahamowanie zmiany klimatu wymaga pilnych działań

Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań stojących dziś przed ludzkością. Dotyka nas wszystkich bez wyjątku i wymaga pilnych działań. Wzrost temperatur i ekstremalne zjawiska pogodowe już dziś poważnie zaburzają życie codzienne i gospodarkę. Jeśli szybko i wspólnie nie uporamy się z problemami wynikającymi ze zmiany klimatu, będą się one tylko pogarszać.

Przewodnią rolę muszą odgrywać rządy

Każdy z nas ma tu do odegrania swoją rolę, ale na czele walki ze zmianą klimatu powinny stanąć rządy, ponieważ to na nich spoczywa główna odpowiedzialność za politykę klimatyczną i to one mają najskuteczniejsze narzędzia.

My także powinniśmy pomagać w miarę swoich możliwości

W EBC także jesteśmy bardzo zainteresowani włączeniem się w działania związane ze zmianą klimatu, gdyż zagrożenia klimatyczne wpływają na możliwość wypełniania naszego głównego zadania, czyli ochrony stabilności cen.

Jak zmiana klimatu wpływa na realizację naszych zadań?

Zmiana klimatu utrudnia prowadzenie polityki pieniężnej

Ekstremalne zjawiska pogodowe powodują, że gospodarka staje się mniej przewidywalna. Wpływają więc na wielkość produkcji i ceny towarów. Na przykład długotrwała susza może zdewastować zbiory w rolnictwie. Wtedy na rynku jest mniej żywności, a jej ceny idą w górę. Ponieważ takie zjawiska są coraz częstsze, w gospodarce wzrasta poczucie niepewności. To sprawia, że trudniej jest nam ocenić, które szoki gospodarcze wymagają zmiany polityki pieniężnej, a które – nie.

Zmiana klimatu to problem długofalowy

W EBC zwykle skupiamy się na sytuacji cenowej w perspektywie najbliższych kilku lat, ale musimy też brać pod uwagę, że zmiana klimatu jest wyzwaniem o znacznie dłuższym horyzoncie czasowym. Polityka zachęcająca do ekologizacji gospodarki wpływa również na ceny, np. zwiększenie podatków od węgla, ropy i gazu może sprawić, że podrożeje wytwarzana z tych surowców energia. Jeśli rządy zdecydują się na mocniejsze wsparcie technologii zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i bardziej ekologicznych źródeł energii, odbije się to najpierw na niektórych branżach i regionach, a ostatecznie wpłynie na funkcjonowanie całej gospodarki.

Zmiana klimatu oddziałuje także na system finansowy

Zagrożenia wynikające ze zmiany klimatu mogą się odbić również na stabilności systemu finansowego i bankowego. Na przykład aktywa dziś uważane za dobrą inwestycję jutro mogą okazać się warte dużo mniej. Wyobraźmy sobie firmę szukającą złóż ropy naftowej. W zielonej gospodarce, w której nowe odwierty będą zakazane, wartość takiej firmy stanie się znacznie niższa. Zatem ceny jej akcji spadną, na czym ucierpią akcjonariusze, w tym inne firmy i banki. Takie wydarzenia mogą przestraszyć uczestników rynku i doprowadzić do jego destabilizacji. Mogą nastąpić zwolnienia pracowników. Może spaść spożycie i inwestycje. Wszystko to bardzo zaszkodziłoby gospodarce, a nam znacznie utrudniło utrzymywanie stabilnego poziomu cen.

Jak możemy się zaangażować w walkę ze zmianą klimatu?

Zobowiązujemy się realizować ambitny plan działań związanych ze zmianą klimatu

Przy prowadzeniu polityki pieniężnej powinniśmy brać pod uwagę ryzyka klimatyczne. Dzięki temu moglibyśmy podejmować lepsze decyzje. Ale to ogromne zadanie, którego nie da się wykonać z dnia na dzień. Dlatego zobowiązujemy się realizować śmiały i szeroko zakrojony plan działań, skupiając swoje wysiłki na kluczowych obszarach, żeby pomagać w przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

Co będziemy robić?

Po pierwsze, musimy lepiej zrozumieć, w jaki dokładnie sposób ryzyka klimatyczne wpływają na gospodarkę. W tym celu gromadzimy wiadomości i dane. Dopilnujemy, żeby te ryzyka były uwzględniane w naszej regularnej analizie sytuacji gospodarczej oraz w modelach matematycznych, które pomagają nam rozumieć funkcjonowanie gospodarki. Po drugie, będziemy rozpowszechniać wiedzę o ryzykach klimatycznych i zachęcać do otwartości w informowaniu o nich. Jako bank centralny możemy tu wiele osiągnąć, bo regularnie kontaktujemy się z bankami w ramach naszych operacji polityki pieniężnej. Na przykład rozważamy teraz, jak za pomocą naszych zasad zachęcić banki, żeby z większą otwartością informowały o tym, jakie ryzyka klimatyczne wiążą się z posiadanymi przez nie aktywami, i żeby przekazywały nam te informacje w sposób spójny. Po trzecie, będziemy pracować nad własną umiejętnością oceniania ryzyk klimatycznych na potrzeby naszej polityki pieniężnej i operacji inwestycyjnych. A to tylko niektóre aspekty naszych zamiarów. Więcej o tym planie można przeczytać w naszym komunikacie prasowym na temat działań związanych ze zmianą klimatu.

POLECAMY TAKŻE

Więcej o naszym planie działań związanych ze zmianą klimatu

Zmiana klimatu w naszej nowej strategii

W granicach mandatu EBC wnosimy swój wkład do walki ze zmianą klimatu. Uzgodniliśmy plan działań z ambitnym harmonogramem, żeby włączyć problematykę zmiany klimatu do ram naszej polityki pieniężnej.

Komunikat prasowy
WIĘCEJ INFORMACJI
Zmiana klimatu a polityka pieniężna w strefie euro
PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?