Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Změna klimatu a přezkum strategie

Řešení změny klimatu je celosvětová výzva a jednou z priorit Evropské unie. I když vedoucí úlohu by měly zaujmout vlády, také ECB má velký zájem pomoci změnu klimatu řešit. Naším úkolem je udržet ceny stabilní. Změna klimatu má prostřednictvím svého dopadu na ekonomiku vliv na to, jak se ceny věcí mění. Zavázali jsme se k ambicióznímu akčnímu plánu, jak zohlednit změnu klimatu v naší měnové politice.

Proč byla změna klimatu součástí našeho přezkumu strategie?

Řešení změny klimatu vyžaduje naléhavá opatření

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým dnes čelíme. Postihuje nás všechny a vyžaduje naléhavou akci. Rostoucí teploty a extrémní povětrnostní podmínky již vážně narušují naše životy a ekonomiky. Problémy způsobené změnou klimatu se ještě zhorší, pokud je nebudeme řešit hned a společně.

Vlády by se měly ujmout vedoucí úlohy

Do řešení změny klimatu se musíme zapojit všichni, ale vedoucí úlohy by se měly chopit vlády, protože právě ony jsou za politiku v oblasti klimatu primárně odpovědné a disponují nejúčinnějšími nástroji.

Také my musíme pomoci tam, kde je to možné

ECB má velký zájem změnu klimatu pomoci řešit. Klimatická rizika totiž ovlivňují způsob, jakým plníme náš úkol: udržovat ceny stabilní.

Jak změna klimatu ovlivňuje naši práci?

Provádění měnové politiky je vlivem změny klimatu obtížnější

Extrémní povětrnostní jevy činí naši ekonomiku méně předvídatelnou. Ovlivňují to, kolik věcí se vyprodukuje a kolik stojí. Například velmi dlouhé sucho může opakovaně zničit úrodu. Je-li méně potravin, jejich ceny rostou. Když se tak děje častěji, vyvolává to větší nejistotu. V důsledku toho je pro nás obtížnější posoudit, které šoky pro naši ekonomiku vyžadují změny naší měnové politiky, a které nikoli.

Změna klimatu je dlouhodobá výzva

I když se obvykle zaměřujeme na vývoj cen v příštích několika letech, musíme zohlednit také to, že změna klimatu je výzvou mnohem dlouhodobější. Politiky zaměřené na podporu ekologičtějších činností v naší ekonomice mají vliv také na to, kolik různé věci stojí. Například cenu energie vyráběné z uhlí, ropy a zemního plynu mohou zvýšit související daně. Vlády se také mohou rozhodnout podporovat udržitelnější technologie a zelenější druhy energie, které mohou narušit některá průmyslová odvětví a regiony více než jiné a v konečném důsledku ovlivnit způsob fungování naší ekonomiky.

Změna klimatu také ovlivňuje náš finanční systém

Rizika vyplývající ze změny klimatu mohou mít vliv na stabilitu našich finančních a bankovních systémů. Například majetek, jehož hodnota je dnes považována za vysokou, by mohl mít zítra mnohem menší cenu. Vezměme si energetickou společnost, která těží ropu a zásobuje své zákazníky. V ekologičtější ekonomice, jež by ropné vrty zakázala, by tato energetická společnost měla mnohem menší cenu. Pokud hodnota jejích akcií klesne, mohou se do potíží dostat i jiné společnosti a banky, které tyto akcie drží. Tyto události mohou způsobit paniku na trzích a šíření nestability. Lidé by mohli přicházet o práci. A výdaje a investice klesat. To vše může ekonomiku vážně poškodit a velmi ztížit náš úkol udržovat ceny stabilní.

Jak můžeme k boji proti změně klimatu přispět?

Zavazujeme se k ambicióznímu akčnímu plánu v oblasti klimatu

Je třeba, abychom rizika spojená se změnou klimatu brali v úvahu při tvorbě naší měnové politiky. To nám pomůže činit lepší rozhodnutí. Jedná se však o velký úkol. Nelze jej splnit za jediný den. Proto se zavazujeme k širokému a odvážnému akčnímu plánu, v jehož rámci zaměříme své úsilí na klíčové oblasti, abychom změnu klimatu pomohli řešit.

Co učiníme?

Zaprvé musíme lépe porozumět, jak přesně rizika změny klimatu ekonomiku ovlivňují. Za tímto účelem shromažďujeme vědomosti a údaje. Zajistíme, že rizika související se změnou klimatu budou součástí naší pravidelné analýzy ekonomiky a že budou využívány v modelech, které používáme, aby nám pomohli porozumět fungování ekonomiky. Zadruhé budeme podporovat povědomí a transparentnost týkající se rizik změny klimatu. Jako centrální banka k tomu máme dobré předpoklady, protože prostřednictvím našich měnověpolitických operací pravidelně spolupracujeme s bankami. Například zkoumáme, jak by mohla naše pravidla banky motivovat, aby byly otevřenější ohledně rizik spojených se změnou klimatu, pokud jde o aktiva, která drží, a aby nás o těchto rizicích informovaly konzistentním způsobem. Zatřetí budeme pracovat na naší schopnosti lépe posuzovat klimatická rizika pro naši vlastní měnovou politiku a investiční operace. Existují také další aspekty. O našem akčním plánu si můžete přečíst více informací v tiskové zprávě o změně klimatu.

VIZ TAKÉ

Zjistěte více o našem akčním plánu týkajícím se klimatu

Změna klimatu v naší nové strategii

V ECB se v rámci svého mandátu věnujeme boji proti změně klimatu. Schválili jsme akční plán s ambiciózním harmonogramem, který začleňuje hlediska změny klimatu do našeho měnověpolitického rámce.

Tisková zpráva
PŘEČTĚTE SI VÍCE
Změna klimatu a měnová politika v eurozóně
PŘEZKUM STRATEGIE
Potřebujete více informací?