Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja rahapoliitika strateegia läbivaatamine

Kliimamuutused kujutavad endast üleilmset probleemi ja nendega tegelemine on Euroopa Liidu prioriteet. Ehkki riikide valitsustel tuleks siin võtta juhiroll, on ka EKP väga motiveeritud aitama kliimamuutuste teemaga tegeleda. EKP ülesanne on hoida hinnad stabiilsena. Kliimamuutused avaldavad mõju majandusele ja seeläbi ka hindade muutumisele. Oleme vastu võtnud nõudliku tegevuskava, et arvestada oma rahapoliitika elluviimisel kliimamuutustest tulenevate riskidega.

Miks käsitlesime rahapoliitika strateegia läbivaatamise raames kliimamuutuste küsimust?

Kliimamuutustega tegelemine nõuab kiireloomulisi meetmeid

Kliimamuutused on üks suuremaid probleeme, millega praegu silmitsi seisame. See mõjutab meid kõiki ja nõuab kiiret tegutsemist. Õhutemperatuuri tõus ja äärmuslikud ilmastikunähtused häirivad juba praegu tõsiselt meie elu ja majanduse toimimist. Kliimamuutustest tulenevad probleemid ainult süvenevad, kui me ei hakka neid kohe ühiselt lahendama.

Riikide valitsused peaksid olema eestvedajad

Me kõik saame anda kliimamuutuste vastu võitlemisel oma panuse, kuid juhtiv roll peaks siin olema valitsustel, sest kliimapoliitika kuulub valdavalt riikide pädevusse ja seega on nende käsutuses ka tõhusaimad vahendid.

EKP peab samuti toetama seal, kus võimalik

EKP on samuti väga motiveeritud aitama tegeleda kliimamuutuste teemaga. Kliimariskid mõjutavad seda, kui edukalt suudame kaitsta hinnastabiilsust.

Kuidas mõjutavad kliimamuutused EKP tegevust?

Kliimamuutused muudavad rahapoliitika kujundamise ja elluviimise keerulisemaks

Äärmuslikud ilmastikunähtused muudavad majanduse toimimise vähem prognoositavaks. Need mõjutavad tootmismahte ja toodangu maksumust. Näiteks võib väga pikk põuaperiood hävitada mitu saaki ning kui toiduainete kättesaadavus halveneb, tõuseb nende hind. Sedamööda, kuidas sellised ilmastikunähtused sagenevad, suurenevad teadmatus ja ebakindlus. Selle tõttu on meil ka raskem otsustada, millised majandusšokid eeldavad muutusi rahapoliitikas ja millised mitte.

Kliimamuutuste probleem on pikaajaline

Kui hindade arengut analüüsides vaatleme tavaliselt järgnevat paari aastat, siis kliimamuutuste näol on tegu märksa pikemaajalise probleemiga. Majanduses keskkonnasäästlikumate tegevuspõhimõtete edendamine mõjutab ka toodete ja teenuste maksumust. Näiteks võib söe, naftatoodete ja maagaasi maksustamine kaasa tuua nende abil toodetava energia hinna tõusu. Samuti võivad riikide valitsused otsustada toetada säästvamaid tehnoloogiaid ja taastuvenergia kasutamist, mis võivad häirida mõnda tööstusharu ja piirkonda rohkem kui teisi ning mõjutada seeläbi majanduse toimimist.

Kliimamuutused avaldavad mõju ka finantssüsteemile

Kliimamuutustest tulenevad riskid võivad mõjutada meie finants- ja pangandussüsteemide stabiilsust. Näiteks võib praegu hinnaliseks peetavate varade väärtus edaspidi oluliselt väheneda. Klientide varustamiseks naftat puuriva energiaettevõtte väärtus võib märkimisväärselt langeda, kui see tegevusvaldkond keskkonnahoidlikumas majanduses keelustatakse. Kui niisuguse ettevõtte aktsiad odavnevad, satuvad raskustesse ka teised tema aktsiaid omavad ettevõtted ja pangad. Sellised suundumused võivad heidutada turge ja ebastabiilsus võib levida. Inimesed võivad kaotada töö ning tarbimine ja investeeringud tõenäoliselt vähenevad. See kõik võib tõsiselt kahjustada majandust ja muuta hinnastabiilsuse tagamise EKP jaoks palju raskemaks.

Kuidas saame kliimamuutuste vastu võitlemisele kaasa aidata?

Kohustume täitma kliimaga seotud nõudlikku tegevuskava

Peame oma rahapoliitika elluviimisel võtma arvesse kliimamuutustest tulenevaid riske. See võimaldab meil teha kaalutletumaid otsuseid. Kuid see on keeruline ja aeganõudev ülesanne. Seepärast kohustume täitma ulatuslikku ja nõudlikku tegevuskava, mille raames keskendume kliimamuutustega tegelemisel põhivaldkondadele.

Kuidas kavatseme seda teha?

Esmalt peame paremini mõistma, kuidas täpselt kliimamuutustega seotud riskid majandust mõjutavad. Seepärast kogume selle kohta teadmisi ja andmeid. Kaasame kliimamuutustest tulenevad riskid oma korrapärasesse majandusanalüüsi ja kasutame saadud teavet oma mudelites, mis aitavad mõista majanduse toimimist. Suurendame teadmisi ja läbipaistvust seoses kliimamuutustest tulenevate riskidega. Keskpangana on meil selleks hea võimalus, kuna suhtleme oma rahapoliitika operatsioonide kaudu korrapäraselt pankadega. Näiteks analüüsime, kuidas meie eeskirjad võiksid ajendada panku olema oma bilansis olevate varadega seotud kliimariskide avalikustamisel läbipaistvamad ja järjepidevad. Töötame selle nimel, et suurendada oma suutlikkust paremini hinnata meie rahapoliitikat ja investeerimisoperatsioone ohustavaid kliimariske. Peale selle on veel teisigi tegureid. Tegevuskava kohta saab lähemalt lugeda kliimamuutusi käsitlevast pressiteatest.

VAATA LISAKS

Loe lähemalt kliimaga seotud tegevuskava kohta

Kliimamuutuste teema uues rahapoliitika strateegias

Anname oma pädevuse piires panuse kliimamuutuste vastu võitlemisse. Oleme otsustanud vastu võtta tegevuskava, milles antakse nõudlikud suunaviidad kliimamuutusi käsitlevate kaalutluste kaasamiseks meie rahapoliitika raamistikku.

Pressiteade
LOE LÄHEMALT
Climate change and monetary policy in the euro area
RAHAPOLIITIKA STRATEEGIA LÄBIVAATAMINE
Soovid rohkem teada?