Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutos osana strategian uudelleenarviointia

Ilmastonmuutoksen torjuminen on koko maailman yhteinen haaste ja tärkeää myös Euroopan unionille. Avainasemassa ovat maailman valtiot, mutta myös EKP:llä on hyvät syyt pyrkiä estämään ilmastonmuutosta mahdollisuuksiensa mukaan. EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Ilmastonmuutos vaikuttaa talouteen ja siten myös siihen, miten tuotteiden hinnat muuttuvat. Meillä on kunnianhimoinen toimintasuunnitelma, jonka avulla ilmastoriskit pystytään ottamaan huomioon rahapolitiikassa.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös ilmastonmuutosta?

Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii kiireellisiä toimia

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita. Se koskettaa meitä jokaista, ja sen torjunnalla on kiire. Lämpötilan nousu ja sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat ihmisten elämää ja talouden toimintaa merkittävästi jo nyt. Ilmastonmuutoksesta johtuvat ongelmat vain pahenevat, jos emme puutu niihin viivyttelemättä ja yksissä tuumin.

Avainasemassa ovat valtiot

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan meitä kaikkia, mutta tärkeimmässä asemassa ovat valtiot, sillä ne kantavat päävastuun ilmastopolitiikasta ja niillä on käytettävissään tehokkaimmat keinot.

Myös meidän on tehtävä voitavamme

EKP:llä on hyvät syyt pyrkiä estämään ilmastonmuutosta mahdollisuuksiensa mukaan. Ilmastoriskit vaikuttavat sen kykyyn hoitaa tehtävänsä eli pitää hinnat vakaina.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa tehtäväämme?

Ilmastonmuutos vaikeuttaa rahapolitiikkaa

Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä taloustilanne voi muuttua hyvinkin arvaamattomasti. Tuotanto vähenee, ja hinnat nousevat. Pitkä kuiva kausi voi viedä useammankin sadon. Kun elintarvikkeiden saatavuus huononee, ruuan hinta nousee. Poikkeuksellisten sääilmiöiden lisääntyminen luo epävarmuutta, jolloin on vaikeampi arvioida, mitkä talouteen vaikuttavat häiriöt edellyttävät muutoksia rahapolitiikassa ja mitkä eivät.

Ilmastonmuutos aiheuttaa haasteita pitkään

EKP:ssä keskitytään yleensä lähivuosien hintakehitykseen, mutta ilmastonmuutos on paljon pitemmän ajan haaste. Myös vihreään talouteen kannustavat toimet vaikuttavat hintatasoon. Esimerkiksi hiili-, öljy- ja kaasuverot voivat nostaa näistä lähteistä saatavan energian hintaa. Valtioiden päättäessä tukea ympäristön kannalta kestävämpää tekniikkaa ja vihreämpiä energiamuotoja jotkin toimialat ja alueet voivat jäädä kehityksestä jälkeen. Vähitellen koko talouden toiminta muuttuu.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös rahoitusjärjestelmään

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voivat horjuttaa rahoitus- ja pankkijärjestelmää. Omaisuuden arvo voi huveta äkillisesti. Esimerkiksi energiayhtiöt, jotka keskittyvät öljynporaukseen, menettävät arvoaan, jos öljynporaus kielletään ympäristösyistä. Se voi aiheuttaa ongelmia sellaisille pankeille ja muille yrityksille, joilla on ollut suuria osakeomistuksia öljy-yhtiöissä. Markkinoiden reaktio voi aiheuttaa epävakautta, ja on mahdollista, että työpaikkoja katoaa. Kulutus ja investoinnit ehkä vähenevät. Talouden ongelmat vaikeuttavat tehtäväämme hintatason vakauttajana.

Miten EKP voi torjua ilmastonmuutosta?

Kunnianhimoinen toimintasuunnitelma

Ilmastoriskit on otettava huomioon rahapolitiikassa. Se auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Tehtävää on kuitenkin paljon, eikä ilmastonmuutosta torjuta päivässä. Siksi sitoudumme toteuttamaan laajaa ja kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa ja autamme hillitsemään ilmastonmuutosta keskeisillä osa-alueilla.

Mitä EKP:n suunnitelmaan kuuluu?

Meidän on ymmärrettävä paremmin, miten ilmastoriskit vaikuttavat talouteen. Keräämme siis aiheesta tietoa ja pyrimme hahmottamaan kehitystä. Me varmistamme, että ilmastonmuutokseen liittyvät riskit otetaan huomioon osana säännöllistä talousanalyysiamme ja sisällytetään malleihin, jotka auttavat meitä ymmärtämään talouden toimintaa. Pyrimme myös kasvattamaan tietoisuutta ilmastoriskeistä ja parantamaan niiden julkistamista. Keskuspankkina olemme säännöllisesti yhteydessä pankkeihin rahapoliittisissa operaatioissamme. Aiomme selvittää, miten voimme omilla säännöillämme kannustaa pankkeja kertomaan meille hallussaan olevien omaisuuserien ilmastoriskeistä avoimesti ja johdonmukaisesti. Lisäksi haluamme pystyä arvioimaan paremmin rahapolitiikkamme ja sijoitusoperaatioidemme ilmastoriskejä. Toimintasuunnitelma on laaja, ja siitä on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

KATSO MYÖS

Lisätietoa ilmastoaiheisesta toimintasuunnitelmastamme

Ilmastonmuutoksen huomioiminen uudessa strategiassa

EKP on mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta mandaattinsa sallimissa rajoissa. Alamme toteuttaa kunnianhimoista toimintasuunnitelmaa, jonka avulla ilmastonäkökohdat otetaan huomioon rahapolitiikan ohjausjärjestelmässä.

Lehdistötiedote
LUE LISÄÄ
Climate change and monetary policy in the euro area
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta