Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изменението на климата и прегледът на стратегията

Борбата с изменението на климата е задача, която стои пред целия свят, и приоритет за Европейския съюз. Макар че водещата роля трябва да се поеме от правителствата, ЕЦБ също има значителен интерес да допринесе за усилията в тази посока. Нашата задача е да поддържаме цените стабилни. Изменението на климата засяга движението на цените, защото оказва въздействие върху икономиката. Приехме амбициозен план за действие за отчитане на рисковете, свързани с изменението на климата, в нашата парична политика.

Защо изменението на климата беше включено в нашия преглед на стратегията?

Справянето с изменението на климата изисква незабавни действия

В момента изменението на климата е сред най-големите предизвикателства пред нас. То засяга всички ни и налага да се действа незабавно. Повишаващите се температури и екстремните метеорологични явления вече сериозно нарушават живота и икономиките ни. Проблемите, породени от изменението на климата, само ще се влошават, ако не се занимаем с тях веднага и заедно.

Водещата роля трябва да се поеме от правителствата

Всеки от нас има роля в борбата с изменението на климата, но начело трябва да застанат правителствата, защото политиката по отношение на климата е основно тяхна отговорност, а и те разполагат с най-ефикасните инструменти.

Ние също трябва да помогнем, доколкото можем

Ние в ЕЦБ също имаме значителен интерес да помогнем в усилията за противодействие на изменението на климата. Причината е, че свързаните с климата рискове влияят върху това как изпълняваме задачата си да поддържаме цените стабилни.

Как изменението на климата засяга работата ни?

Изменението на климата прави паричната политика по-трудна задача

Екстремните метеорологични явления правят икономиката ни по-непредсказуема. Те влияят върху размера на производството и върху цената на произведеното. Една много продължителна суша например може да провали няколко реколти. Когато предлагането на хранителни продукти намалее, цените им се покачват. Когато такива събития зачестят, настъпва по-голяма несигурност. Това затруднява задачата ни да преценим кои сътресения за икономиката изискват промени в паричната ни политика и кои не налагат такива.

Изменението на климата е дългосрочно предизвикателство

Макар че обичайно вниманието ни е насочено към развитието на цените през идните няколко години, трябва да имаме предвид и факта, че изменението на климата е много по-дългосрочно предизвикателство. Политиките, предназначени да стимулират по-екологосъобразни дейности в икономиката ни, влияят и върху цените. Например въвеждането на данъци върху въглищата, петрола и газа може да оскъпи енергията от тези източници. Освен това правителствата могат да предпочетат да подкрепят по-устойчиви технологии и по-екологични видове енергия, което може да наруши порядъка в някои сектори и региони повече, отколкото в други, и в крайна сметка ще намери отражение в начина на функциониране на икономиката ни.

Изменението на климата засяга и финансовата ни система

Рискове, породени от изменението на климата, могат да засегнат стабилността на финансовата и банковата система. Например активи, които в момента се считат за ценни, утре може да имат много по-ниска стойност. Да вземем за пример компания в енергетиката, която извършва петролни сондажи, за да осигури доставки на клиентите си. В една по-зелена икономика, в която сондажите са забранени, такава компания ще има далеч по-малка стойност. Ако падне стойността на нейните акции, в беда може да се озоват други фирми и банки, които притежават от тези акции. Подобни събития имат потенциала да изплашат пазарите и да се разпространи нестабилност. Възможно е хора да загубят работата си. Възможно е да спаднат разходите и инвестициите. Всичко това може да нанесе сериозна вреда на икономиката и да затрудни значително задачата ни да поддържа цените стабилни.

Как можем да допринесем за справянето с изменението на климата?

Приехме амбициозен план за действие във връзка с климата

Когато провеждаме паричната си политика, трябва да отчитаме рисковете, свързани с изменението на климата. Това ще ни помогне да вземаме по-целесъобразни решения. Но това е мащабна задача. Няма да се осъществи за броени дни. Затова сме решени да следваме широкообхватен и решителен план за действие, чрез който ще насочим усилията си към възлови области в помощ на борбата с изменението на климата.

Какво ще предприемем?

Първо трябва да вникнем по-задълбочено в това как точно могат да засегнат икономиката рисковете, свързани с климата. В момента събираме сведения и данни за тази цел. Ще се погрижим да включим рисковете, свързани с изменението на климата, в редовния си анализ на икономиката и в моделите, чрез които анализираме начина на нейното функциониране. Второ, ще насърчаваме по-широка осведоменост и прозрачност във връзка с рисковете, свързани с изменението на климата. Като централна банка имаме добра възможност за това, защото редовно взаимодействаме с банките чрез операциите си по паричната политика. Например в момента проверяваме как нашите правила биха могли да насърчат банките да подхождат по-открито към рисковете, свързани с изменението на климата, които засягат активите им, и да ни разкриват тези рискове по последователен начин. Трето, ще усъвършенстваме способността си да преценяваме свързаните с климата рискове за собствената си парична политика и инвестиционни операции. И това не са всички аспекти. Можете да научите повече за нашия план за действие в прессъобщението ни, посветено на изменението на климата.

ВИЖТЕ СЪЩО

Повече информация за нашия план за действие във връзка с климата

Изменението на климата в новата ни стратегия

Ние в ЕЦБ даваме своя принос към борбата с изменението на климата в рамките на мандата си. Приехме план за действие с амбициозна пътна карта за отчитане на съображенията, свързани с изменението на климата, в нашата рамка на паричната политика.

Прессъобщение
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
Изменението на климата и паричната политика в еврозоната:
ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИЯТА
Търсите повече информация?