Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Klimaatverandering en de strategische evaluatie

Het aanpakken van de klimaatverandering is een mondiale uitdaging en een prioriteit voor de Europese Unie. Overheden moeten daarbij het voortouw nemen, maar ook de ECB heeft er belang bij mee te werken aan de bestrijding van de klimaatverandering. Het is onze taak de prijzen stabiel te houden. De klimaatverandering beïnvloedt de manier waarop de prijzen veranderen, door het effect dat ze heeft op de economie. We hebben een ambitieus actieplan uitgewerkt om klimaatrisico’s in aanmerking te nemen bij ons monetair beleid.

Waarom hebben we klimaatverandering bij onze strategische evaluatie betrokken?

Er is geen tijd te verliezen

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Niemand ontsnapt eraan en dringend ingrijpen is nodig. Stijgende temperaturen en extreme weersomstandigheden verstoren ons leven en onze economieën al ernstig. En de door klimaatverandering veroorzaakte problemen worden alleen maar erger als we ze nu niet samen aanpakken.

Overheden moeten het voortouw nemen

We hebben allemaal een rol te spelen in de aanpak van klimaatverandering, maar het is aan overheden om het voortouw te nemen. Zij zijn namelijk in de eerste plaats verantwoordelijk voor het klimaatbeleid en beschikken over de meest doeltreffende instrumenten.

Maar ook wij moeten helpen waar we kunnen

Ook wij bij de ECB hebben er alle belang bij de klimaatverandering te helpen aanpakken. Klimaatrisico’s zijn namelijk van invloed op hoe we de prijzen stabiel houden.

Welke invloed heeft klimaatverandering op ons werk?

Klimaatverandering maakt monetair beleid lastiger

Extreme weersomstandigheden maken onze economie minder voorspelbaar. Ze beïnvloeden de productie en de prijzen. Zo kunnen meerdere oogsten verloren gaan door lange periodes van droogte. Is er minder voedsel beschikbaar, dan stijgen de voedselprijzen. En naarmate deze gebeurtenissen zich vaker voordoen, stijgt de onzekerheid. Dit maakt het voor ons lastiger om in te schatten welke schokken in de economie een verandering van ons monetair beleid vereisen, en welke niet.

Klimaatverandering is een uitdaging op lange termijn

Normaal gesproken richten we ons op de prijsontwikkelingen in de komende paar jaar. We moeten echter voor ogen houden dat klimaatverandering een uitdaging op veel langere termijn is. Beleidsmaatregelen om de vergroening van onze economie te bevorderen, hebben ook gevolgen voor de prijzen. Belastingen op kolen, olie en gas kunnen bijvoorbeeld de prijzen van energieproducten op basis van deze grondstoffen doen stijgen. Overheden kunnen er ook voor kiezen om duurzamere technologieën en groenere energiebronnen te stimuleren. Dit raakt sommige bedrijfstakken en regio's harder dan andere en beïnvloedt uiteindelijk de manier waarop onze economie functioneert.

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor ons financiële stelsel

Klimaatrisico's kunnen van invloed zijn op de stabiliteit van het financiële stelsel en het bankwezen. Activa die vandaag als waardevol beschouwd worden, kunnen morgen veel minder waard zijn. Neem bijvoorbeeld een energiebedrijf dat olieboringen doet om zijn klanten te voorzien van olie. In een groenere economie waarin olieboringen verboden zijn, zou dit energiebedrijf een stuk minder waard zijn. Als de aandelen van het energiebedrijf in waarde dalen, kunnen ook andere ondernemingen en banken die deze aandelen bezitten in moeilijkheden komen. Dit kan de markten opschrikken en instabiliteit verspreiden. Er kunnen banen verloren gaan. De bestedingen en investeringen kunnen dalen. Hierdoor kan de economie flinke schade oplopen, wat het voor ons veel moeilijker maakt om de prijzen stabiel te houden.

Hoe kunnen we bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering?

Een ambitieus klimaatplan

We moeten de klimaatverandering in aanmerking nemen bij de uitvoering van ons monetair beleid. Dat zal ons helpen betere besluiten te nemen. Maar dat is een werk van lange adem. Het zal niet meteen gebeuren. Daarom engageren we ons voor een uitgebreid en ambitieus actieplan met een aantal belangrijke punten om de strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen.

Wat gaan we doen?

Ten eerste moeten we beter begrijpen hoe klimaatrisico’s precies doorwerken in de economie. Daarom verzamelen we kennis en data. We zullen ervoor zorgen dat klimaatrisico’s deel uitmaken van onze reguliere beoordeling van de economie en worden meegenomen in de modellen waarmee we proberen te begrijpen hoe de economie werkt. Ten tweede zullen we kennis en transparantie in verband met klimaatrisico’s stimuleren. Als centrale bank zijn we goed geplaatst om dat te doen, omdat we via onze monetairbeleidstransacties geregeld met de banken samenwerken. We gaan bijvoorbeeld na hoe onze regels de banken kunnen stimuleren om opener te zijn over klimaatrisico’s in verband met activa die ze aanhouden, en hoe ze ons consistent van deze risico’s op de hoogte kunnen houden. Ten derde gaan we ervoor zorgen dat we de klimaatrisico’s voor ons monetair beleid en onze beleggingstransacties beter kunnen beoordelen. Ook andere aspecten spelen een rol. U vindt meer informatie over ons actieplan in het persbericht over klimaatverandering.

ZIE OOK

Meer informatie over ons klimaatactieplan

Klimaatverandering in onze nieuwe strategie

De ECB levert binnen haar mandaat een bijdrage aan de aanpak van de klimaatverandering. We hebben besloten tot een actieplan met een ambitieuze routekaart voor de rol van klimaatverandering in het monetairbeleidskader.

Persbericht
MEER INFORMATIE
Klimaatverandering en het monetaire beleid in het eurogebied
STRATEGISCHE EVALUATIE
Op zoek naar meer informatie?