Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Klimato kaita ir strategijos peržiūra

Kova su klimato kaita yra pasaulinė problema ir Europos Sąjungos prioritetas. Kovojant su klimato kaita pagrindinis vaidmuo turėtų tekti šalių vyriausybėms, tačiau ir ECB yra labai suinteresuotas prisidėti. Mūsų darbas – palaikyti kainų stabilumą. Klimato kaita, darydama poveikį ekonomikai, turi įtakos tam, kaip keičiasi kainos. Mes pasiryžome įgyvendinti plataus užmojo veiksmų planą, kad su klimato kaita susijusi rizika būtų įtraukta į mūsų pinigų politiką.

Kodėl klimato kaitą įtraukėme į savo strategijos peržiūrą?

Sprendžiant klimato kaitos problemą būtina imtis skubių veiksmų

Klimato kaita – vienas didžiausių šiandienos iššūkių. Ši problema veikia mus visus ir jai spręsti būtina imtis skubių veiksmų. Kylanti temperatūra ir ekstremalios oro sąlygos jau dabar trikdo mūsų gyvenimą ir ekonomiką. Klimato kaitos keliamos problemos tik paaštrės, jei jų kartu nedelsdami nespręsime.

Šalių vyriausybėms turėtų tekti pagrindinis vaidmuo

Kovojant su klimato kaita svarbus visų mūsų indėlis, tačiau šalių vyriausybės turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį, nes pirmiausia jos yra atsakingos už klimato politiką ir savo galioje turi veiksmingiausias priemones.

Kur tik galime, turime prisidėti ir mes

ECB taip pat labai suinteresuotas prisidėti prie kovos su klimato kaita, nes su klimatu susijusi rizika turi įtakos tam, kaip mums sekasi užtikrinti, kad kainos būtų stabilios.

Kaip klimato kaita veikia tai, ką mes darome?

Dėl klimato kaitos tampa sudėtingiau vykdyti pinigų politiką

Ekstremalios oro sąlygos daro mūsų ekonomiką mažiau nuspėjamą, nuo jų priklauso, kiek pagaminama produktų ir kiek jie kainuoja. Pavyzdžiui, užsitęsusi sausra gali sugadinti kelis derlius. Kai maisto yra mažiau, jo kainos kyla. Tokiems reiškiniams dažnėjant, didėja neapibrėžtumas. Taigi mums tampa sunkiau nuspręsti, dėl kurių sukrėtimų ekonomikai mums reikia koreguoti savo pinigų politiką, o dėl kurių – ne.

Klimato kaita – ilgalaikis uždavinys

Paprastai daugiausia dėmesio skiriame tam, kaip kainos keisis kelerius ateinančius metus, tačiau turime atsižvelgti ir į tai, kad klimato kaita yra gerokai ilgesnės trukmės uždavinys. Politika, kuria siekiama skatinti ekologiškesnę veiklą mūsų ekonomikoje, turi įtakos ir kainoms. Pavyzdžiui, dėl anglims, naftai ir dujoms taikomų mokesčių brangsta iš šių išteklių gaminama energija. Be to, vyriausybės gali nuspręsti remti tvaresnes technologijas ir ekologiškesnes energijos rūšis, o tai vienas pramonės šakas ir regionus gali sutrikdyti labiau negu kitas ir galiausiai tai turės įtakos ekonomikos veikimui.

Klimato kaita veikia ir mūsų finansų sistemą

Dėl klimato kaitos kylanti rizika gali paveikti mūsų bankų ir finansų sistemų stabilumą. Pavyzdžiui, šiandien vertingu laikomo turto vertė rytoj gali būti gerokai mažesnė. Paimkime energetikos įmonę, kuri gręžia gręžinius naftai išgauti ir tiekia ją savo klientams. Ekologiškesnėje ekonomikoje, kur gręžimas draudžiamas, tokios energetikos įmonės vertė būtų gerokai mažesnė. Jei jos akcijų vertė sumažėtų, šių akcijų turinčioms bendrovėms ir bankams gali kilti sunkumų. Tokie įvykiai gali išgąsdinti rinkas ir dėl to išplistų nestabilumas. Žmonės gali netekti darbo, sumažėtų išlaidos ir investicijos. Visa tai gali labai pakenkti ekonomikai, o mums būtų gerokai sudėtingiau užtikrinti stabilias kainas.

Kaip galime prisidėti prie kovos su klimato kaita?

Esame pasiryžę vykdyti plataus užmojo su klimatu susijusį veiksmų planą

Formuodami savo pinigų politiką turime atsižvelgti į dėl klimato kaitos kylančią riziką. Tai padės mums priimti geresnius sprendimus. Tačiau tai – didelis darbas, kuris nebus nuveiktas per dieną. Todėl mes esame pasiryžę įgyvendinti plataus masto ir drąsų veiksmų planą, kad sutelktume savo pastangas į pagrindines sritis prisidėdami prie kovos su klimato kaita.

Ką mes darysime?

Pirma, turime geriau suprasti, kaip dėl klimato kaitos kylanti rizika veikia ekonomiką. Šiuo tikslu renkame įžvalgas ir duomenis. Pasistengsime užtikrinti, kad su klimato kaita susijusi rizika būtų mūsų reguliariai atliekamos ekonomikos analizės dalis ir kad ši rizika būtų įtraukta į modelius, kurie mums padeda geriau suprasti, kaip veikia ekonomika. Antra, skatinsime didinti žinias ir skaidrumą apie su klimato kaita susijusią riziką. Mes, kaip centrinis bankas, tam turime puikias galimybes, nes vykdydami pinigų politikos operacijas nuolat bendraujame su bankais. Pavyzdžiui, analizuojame, kaip mūsų taisyklės galėtų paskatinti bankus būti atviresnius apie klimato kaitos riziką, susijusią su jų turimu turtu, ir apie tokią riziką mus nuosekliai informuoti. Trečia, sieksime tobulinti savo gebėjimus įvertinti klimato riziką mūsų pinigų politikai ir investavimo operacijoms. Aspektų yra ir daugiau. Daugiau informacijos apie veiksmų planą rasite mūsų pranešime spaudai dėl klimato kaitos.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau apie su klimato kaita susijusį veiksmų planą

Klimato kaitos klausimas mūsų naujoje strategijoje

ECB sprendžia klimato kaitos klausimą laikydamasis savo įgaliojimų. Nusprendėme įgyvendinti į plataus užmojo tikslus orientuotą veiksmų planą ir įtraukti klimato kaitos klausimą į savo pinigų politikos sistemą.

Pranešimas spaudai
SKAITYTI DAUGIAU
The implementation of monetary policy in the euro area (anglų k.)
STRATEGIJOS PERŽIŪRA
Norite sužinoti daugiau?