Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η κλιματική αλλαγή και η επανεξέταση της στρατηγικής

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, όμως και η ΕΚΤ εκφράζει το ένθερμο ενδιαφέρον της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το καθήκον μας είναι να διατηρούμε τις τιμές σταθερές. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει το πώς αλλάζουν οι τιμές των πραγμάτων μέσω της επίδρασής της στην οικονομία. Δεσμευτήκαμε σε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης προκειμένου να λάβουμε υπόψη τους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους στη νομισματική πολιτική μας.

Γιατί συμπεριλάβαμε την κλιματική αλλαγή στην επανεξέταση της στρατηγικής μας;

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί επείγουσα ανάληψη δράσης

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Μας επηρεάζει όλους και απαιτεί επείγουσα ανάληψη δράσης. Η άνοδος της θερμοκρασίας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήδη διαταράσσουν σοβαρά τη ζωή και τις οικονομίες μας. Τα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική αλλαγή σίγουρα θα επιδεινωθούν αν δεν τα αντιμετωπίσουμε σήμερα, από κοινού.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο

Όλοι καλούμαστε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όμως οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, επειδή αυτές είναι πρωτίστως υπεύθυνες για την κλιματική πολιτική και διαθέτουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία.

Και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε όπου μπορούμε

Στην ΕΚΤ ενδιαφερόμαστε ένθερμα να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό οφείλεται στο ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι επηρεάζουν το πώς εκπληρώνουμε το καθήκον μας να διατηρούμε τις τιμές σταθερές.

Πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή το έργο μας;

Η κλιματική αλλαγή δυσχεραίνει την άσκηση νομισματικής πολιτικής

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν την οικονομία μας λιγότερο προβλέψιμη. Επηρεάζουν την ποσότητα και το κόστος των αγαθών που παράγονται. Για παράδειγμα, μια μακρόχρονη ξηρασία μπορεί να καταστρέψει αρκετές σοδειές. Όταν υπάρχουν λιγότερα τρόφιμα, οι τιμές τους αυξάνονται. Καθώς αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα, δημιουργούν μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Αυτό μας δυσκολεύει περισσότερο να αποφασίσουμε για ποιες διαταραχές στην οικονομία μας χρειάζεται να αλλάξουμε τη νομισματική πολιτική μας και για ποιες όχι.

Η κλιματική αλλαγή είναι μια μακροπρόθεσμη πρόκληση

Ενώ κανονικά επικεντρωνόμαστε στο πώς θα εξελιχθούν οι τιμές τα επόμενα χρόνια, πρέπει ταυτόχρονα να λάβουμε υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύ πιο μακροπρόθεσμη πρόκληση. Οι πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν την ανάληψη πιο οικολογικών δραστηριοτήτων στην οικονομία επηρεάζουν επίσης το κόστος των αγαθών. Για παράδειγμα, οι φόροι επί του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μπορεί να κάνουν την ενέργεια που παράγεται από αυτούς τους πόρους ακριβότερη. Οι κυβερνήσεις μπορεί επίσης να επιλέξουν να στηρίξουν πιο βιώσιμες τεχνολογίες και πιο οικολογικά είδη ενέργειας, κάτι το οποίο μπορεί να διαταράξει ορισμένες βιομηχανίες και περιοχές περισσότερο από ό,τι άλλες, επηρεάζοντας τελικά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας μας.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει επίσης το χρηματοπιστωτικό σύστημά μας

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού συστήματός μας. Για παράδειγμα, περιουσιακά στοιχεία που έχουν αξία σήμερα θα μπορούσαν να αξίζουν πολύ λιγότερο αύριο. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας εταιρείας παραγωγής ενέργειας η οποία πραγματοποιεί γεωτρήσεις πετρελαίου για να προμηθεύει τους πελάτες της. Σε μια πιο πράσινη οικονομία όπου οι γεωτρήσεις έχουν απαγορευτεί, η αξία αυτής της εταιρείας θα ήταν πολύ μικρότερη. Αν μειωθεί η αξία των μετοχών της, υπάρχει το ενδεχόμενο οι εταιρείες και οι τράπεζες που κατέχουν μετοχές της να αντιμετωπίσουν επίσης προβλήματα. Τέτοια γεγονότα μπορούν να τρομάξουν τις αγορές και η αστάθεια μπορεί να εξαπλωθεί. Κάποιοι μπορεί να μείνουν άνεργοι. Οι δαπάνες και οι επενδύσεις μπορεί να μειωθούν. Όλα αυτά μπορούν να βλάψουν σοβαρά την οικονομία και να μας δυσκολέψουν στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.

Πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

Δεσμευόμαστε σε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης σχετικά με το κλίμα

Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους όταν διαμορφώνουμε τη νομισματική πολιτική μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις. Όμως πρόκειται για μεγάλο εγχείρημα. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό δεσμευόμαστε σε ένα εκτενές και τολμηρό σχέδιο δράσης με σκοπό να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε βασικούς τομείς ώστε να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τι θα κάνουμε;

Πρώτον, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς ακριβώς οι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή κίνδυνοι επηρεάζουν την οικονομία. Για τον σκοπό αυτόν συγκεντρώνουμε πληροφορίες και στοιχεία. Θα διασφαλίσουμε ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή λαμβάνονται υπόψη στην τακτική ανάλυση της οικονομίας που διενεργούμε και ενσωματώνονται στα υποδείγματα που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Δεύτερον, θα ενισχύσουμε τις γνώσεις και τη διαφάνεια όσον αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ως κεντρική τράπεζα, έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε επειδή αλληλεπιδρούμε τακτικά με τις τράπεζες μέσω των πράξεων νομισματικής πολιτικής μας. Για παράδειγμα, εξετάζουμε πώς οι κανόνες μας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να είναι πιο ανοικτές όσον αφορά τους σχετιζόμενους με την κλιματική αλλαγή κινδύνους που συνδέονται με τα στοιχεία ενεργητικού τους και να μας μιλούν για αυτούς τους κινδύνους κατά τρόπο συνεπή. Τρίτον, θα βελτιώσουμε την ικανότητά μας να εκτιμούμε καλύτερα τους κλιματικούς κινδύνους για τη νομισματική πολιτική και τις επενδυτικές πράξεις μας. Υπάρχουν και άλλες πτυχές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το σχέδιο δράσης μας στο δελτίο Τύπου για την κλιματική αλλαγή.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για το σχέδιο δράσης μας σχετικά με το κλίμα

Η κλιματική αλλαγή στη νέα στρατηγική μας

Στην ΕΚΤ λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της εντολής που μας έχει ανατεθεί. Αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε σχέδιο δράσης με έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη με σκοπό να ενσωματώσουμε παραμέτρους σχετικές με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής μας.

Δελτίο Τύπου
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η κλιματική αλλαγή και η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;