Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Най-важното от нашето изявление за паричната политика – февруари 2022 г.

Кои са най-важните моменти?

Икономиката на еврозоната продължава да се възстановява

В началото на годината растежът ще бъде по-слаб, защото пандемията все още възпрепятства икономическата активност. Но тъй като много хора вече са ваксинирани, днес обществото и икономиката се справят по-добре с пандемията.

Засега високите енергийни цени и недостигът на ресурси възпират развитието на икономиката...

Недостиг на суровини, оборудване и работна ръка все така забавя активността. Високите енергийни цени се отразяват неблагоприятно на доходите и ограничават покупателната способност. Фирмите също инвестират по-малко.

...но ние очакваме икономиката да се подобри по-нататък през годината

Затрудненията в предлагането може би започват да отслабват. С увеличаването на броя на заетите ще нараснат доходите на домакинствата, както и разходите им. Подпомагането от политиките и възстановяването в световен план също спомагат за силен икономически подем.

Инфлацията вероятно ще остане висока по-дълго от очакваното преди...

Основната причина за това са енергийните цени. Цените на хранителните продукти и на широк спектър стоки и услуги обаче също се покачват.

... но вероятно ще отслабне по-нататък през тази година

Натискът върху цените от енергийните пазари и затрудненията във веригите на доставки в икономиката би трябвало да отслабне.

Какво решихме?

Нашата политика остава ориентирана към средносрочния хоризонт

В края на март 2022 г. ще прекратим нетните покупки по програмата за закупуване на активи в условия на извънредна ситуация, причинена от пандемия. Повече от всякога обаче политиката ни трябва да остане гъвкава и с отворени варианти, за да осигурим стабилизиране на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте подробности

РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Ето какво реши на последното си заседание Управителният съвет за лихвените проценти и инструментите на ЕЦБ.

Прессъобщение

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Вижте обяснението за основанията за последните решения, свързани с паричната политика.

Изявление за паричната политика
ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ: ПРОЧЕТЕТЕ НАШАТА ОБЯСНИТЕЛНА СТАТИЯ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
Какво представлява паричната политика?