Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapoliittinen katsaus pähkinänkuoressa – helmikuu 2022

Pääkohdat

Euroalueen talouden elpyminen jatkuu

Pandemia heikentää kasvua vielä alkuvuodesta. Yhteiskunta ja talous selviävät kuitenkin pandemiasta aiempaa paremmin nyt, kun suuri osa ihmisistä on rokotettu.

Korkeat energiakustannukset ja tuotannon esteet jarruttavat talouskasvua...

Raaka-aine-, laite- ja työvoimapula hidastaa yhä taloudellista toimintaa. Energian korkea hinta syö tuloja ja heikentää kulutusmahdollisuuksia. Yrityksetkin investoivat vähemmän.

...mutta talouden odotetaan kohenevan vielä tänä vuonna

Tuotantokapeikot saattavat nyt vähitellen purkautua. Kun yhä useammilla on työpaikka, kotitalouksien tulot kasvavat ja kulutus lisääntyy. Myös tukitoimet ja maailmantalouden elpyminen vahvistavat euroalueen taloutta tuntuvasti.

Inflaatio pysyy luultavasti nopeana ennakoitua pitempään...

Nopea inflaatio johtuu lähinnä energian kalleudesta, mutta myös ruuan ja monien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat.

...mutta inflaatiovauhti hidastunee tämän vuoden kuluessa

Hintapaineet vähennevät energiamarkkinoilla, ja talouden pullonkaulatkin avautunevat.

Mitä päätettiin?

Rahapolitiikassa keskitytään edelleen keskipitkän aikavälin kehitykseen

Netto-ostot pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa päättyvät maaliskuun 2022 lopussa. Jotta inflaatio voi vakaantua 2 prosentin tavoitteemme mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä, on entistäkin tärkeämpää, että rahapolitiikkaa harjoitetaan joustavasti ja kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon.

KATSO MYÖS

Yksityiskohtaisempaa tietoa

RAHAPOLIITTISET PÄÄTÖKSET

Tutustu EKP:n neuvoston viimeisimmässä kokouksessaan tekemiin päätöksiin ohjauskoroista ja muista rahapolitiikan välineistä.

Lehdistötiedote

RAHAPOLIITTINEN KATSAUS

Tutustu viimeisimpien rahapoliittisten päätösten perusteluihin.

Rahapoliittinen katsaus
YLEISTAJUISTA OHEISTIETOA
LUE LISÄÄ
Mitä on rahapolitiikka?