Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vårt penningpolitiska utlåtande i korthet – februari 2022

Vilka är de viktigaste punkterna

Euroområdets ekonomi fortsätter att återhämta sig

I början av året kommer tillväxten att vara svagare eftersom pandemin fortsätter att tynga aktiviteten. Men nu när många människor är vaccinerade klarar samhället och ekonomin pandemin bättre än tidigare.

Höga energipriser och brister håller i nuläget tillbaka ekonomin …

Brist på utrustning, material och arbetskraft håller tillbaka aktiviteten. Höga energikostnader slår mot människors inkomster och begränsar deras konsumtion. Även företagen investerar mindre.

… men vi förväntar oss att ekonomin kommer att förbättras senare under året.

Flaskhalsar på utbudssidan börjar eventuellt lätta. Med fler i arbete lär hushållen få högre inkomster och kunna konsumera mer. Policystöd och global återhämtning bidrar till att ekonomin vänder uppåt kraftigt.

Inflationen kommer sannolikt att förbli hög längre än vad som tidigare antagits ...

Detta beror främst på energipriserna. Men även priserna för en mängd andra varor och tjänster stiger.

... inflationen kommer sannolikt att sjunka under året

Pristrycket från energimarknader och flaskhalsar i ekonomin bör avta.

Vad beslutade vi?

Fokus för vår policy ligger på medellång sikt.

Vi kommer helt att upphöra med våra tillgångsköp i PEPP-programmet i slutet av mars 2022. Mer ån någonsin behöver vår policy förbli flexibel och ge handlingsutrymme så att inflationen stabiliseras på vårt 2-procentsmål på medellång sikt.

SE ÄVEN

För mer ingående info

PENNINGPOLITISKA BESLUT

Här hittar du ECB-rådets senaste beslut om räntor och instrument.

Pressmeddelande

PENNINGPOLITISKT UTLÅTANDE

Läs mer om skälen bakom besluten.

Penningpolitiskt utlåtande
VILL DU VETA MER? SE VÅR FÖRKLARING
LÄS MER
Vad är penningpolitik?