European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 11 december 2019

ECB antar ett yttrande om utnämning av en ny ledamot till ECB:s direktion

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten Isabel Schnabel

ECB-rådet antog idag ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd om utnämningen av en ledamot till ECB:s direktion.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Isabel Schnabel, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Isabel Schnabel är idag medlem i det tyska rådet av ekonomiska experter och professor i finansiell ekonomi på Bonn University.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya direktionsledamoten att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att publiceras på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Isabel Schnabel utnämns för en åttaårsperiod som inte kan förnyas. Hon efterträder Sabine Lautenschläger, som avgick från sin tjänst med effekt fr.o.m. den 31 oktober 2019.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media