Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE
  • 11. detsember 2019

EKP võtab vastu arvamuse juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta

  • EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Isabel Schnabeli suhtes.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis täna vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Isabel Schnabeli suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2. Isabel Schnabel täidab praegu Saksamaa majandusekspertide nõukogu liikme ülesandeid ja on Bonni ülikooli finantsökonoomika professor.

Pärast seda, kui EKP nõukogu ja Euroopa Parlament on avaldanud oma arvamuse, nimetab EKP juhatuse uue liikme ametisse Euroopa Ülemkogu. EKP nõukogu arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse EKP veebilehel kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Isabel Schnabel nimetatakse ametisse kaheksaks aastaks tagasinimetamise õiguseta. Eelmine EKP juhatuse liige Sabine Lautenschläger astus oma ametikohalt tagasi 31. oktoobril 2019.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 69 1344 8320).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid