Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY
  • 11 grudnia 2019

EBC wydaje opinię w sprawie mianowania nowego członka Zarządu

  • Rada Prezesów nie wyraża sprzeciwu wobec kandydatury Isabel Schnabel.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) uchwaliła dzisiaj opinię w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC.

Rada Prezesów nie miała zastrzeżeń do zgłoszonej kandydatki, którą jest Isabel Schnabel – osoba o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obecnie Isabel Schnabel zasiada w niemieckiej Radzie Ekspertów Ekonomicznych i zajmuje stanowisko profesora ekonomii finansowej na uniwersytecie w Bonn.

Członków Zarządu mianuje Rada Europejska po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów i Parlamentu Europejskiego. Opinia Rady Prezesów zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i ukaże się na stronie internetowej EBC we wszystkich językach urzędowych UE.

Isabel Schnabel będzie sprawować swoją funkcję przez nieodnawialną ośmioletnią kadencję. Zajmie w Zarządzie miejsce Sabine Lautenschläger, która złożyła rezygnację z dniem 31 października 2019.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami