Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT
  • 11 december 2019

ECB neemt advies aan over de benoeming van een nieuw directielid

  • Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Isabel Schnabel

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies aangenomen over een aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor de benoeming van een directielid van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Isabel Schnabel, die beschikt over een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals voorgeschreven in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Mevrouw Schnabel maakt momenteel deel uit van de Duitse raad van economische deskundigen en is hoogleraar financiële economie aan de universiteit van Bonn.

Na het advies van de Raad van Bestuur en een advies van het Europees Parlement zal het nieuwe directielid door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur verschijnt binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie en wordt in alle officiële talen van de EU op de website van de ECB gepubliceerd.

Mevrouw Schnabel wordt benoemd voor een niet-verlengbare termijn van acht jaar. Ze volgt Sabine Lautenschläger op, die met ingang van 31 oktober 2019 haar functie heeft neergelegd.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media