European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE
  • 11.12.2019

EKP:n lausunto johtokunnan jäsenen nimittämisestä

  • EKP:n neuvosto ei vastusta Isabel Schnabelin valitsemista tehtävään.

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto antoi tänään lausunnon Euroopan unionin neuvoston suosituksesta, joka koskee uuden jäsenen nimittämistä EKP:n johtokuntaan.

EKP:n neuvosto ei vastusta Isabel Schnabelin valitsemista tehtävään. Schnabelilla on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 283 kohdassa 2 edellytetty arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden tai pankkitoiminnan alalta. Hän on Saksan talousasiantuntijoiden neuvoston jäsen ja toimii rahoitustalouden professorina Bonnin yliopistossa.

Eurooppa-neuvosto nimittää johtokunnan uuden jäsenen saatuaan lausunnot EKP:n neuvostolta ja Euroopan parlamentilta. EKP:n neuvoston lausunto julkaistaan pian Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se on luettavissa EKP:n verkkosivuilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kahdeksanvuotinen, eikä sitä voida uusia. Isabel Schnabelin edeltäjä Sabine Lautenschläger luopui tehtävästään 31.10.2019.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Peter Ehrlich puhelinnumerossa +49 69 1344 8320.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle