Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 11. decembra 2019

ECB prijala stanovisko k vymenovaniu nového člena Výkonnej rady

  • Rada guvernérov nemá voči navrhovanej kandidátke Isabel Schnabelovej žiadne námietky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB.

Voči navrhovanej kandidátke Isabel Schnabelovej, ktorá je uznávanou a skúsenou odborníčkou v oblasti menovej politiky a bankovníctva v zmysle požiadaviek stanovených v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemá Rada guvernérov žiadne námietky. Isabel Schnabelová je v súčasnosti členkou nemeckej rady ekonomických expertov a profesorkou finančnej ekonómie na univerzite v Bonne.

V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a stanovisko Európskeho parlamentu novú členku Výkonnej rady vymenuje Európska rada. Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Isabel Schnabelová bude vymenovaná na osemročné funkčné obdobie bez možnosti predĺženia. Vo funkcii nahrádza Sabine Lautenschlägerovú, ktorá s účinnosťou od 31. októbra 2019 z funkcie odstúpila.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá