Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB antar ett yttrande om utnämningen av sin nya ordförande

25 juli 2019

  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Christine Lagarde

Idag antog ECB-rådet ett yttrande om rekommendationen från Europeiska unionens råd, om utnämningen av ECB:s nya ordförande.

ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagna kandidaten, Christine Lagarde, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Christine Lagarde tillträdde som chef för Internationella valutafonden (IMF) i juli 2011.

Efter ECB-rådets yttrande och antagandet av ett yttrande från Europaparlamentet kommer den nya ordföranden att utnämnas av Europeiska rådet. ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Christine Lagarde kommer att tillträda som ECB:s ordförande efter Mario Draghi, vars åttaåriga mandat avslutas den 31 oktober 2019.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tfn +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media