Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB neemt advies aan inzake de benoeming van haar toekomstige president

25 juli 2019

  • De Raad van Bestuur heeft geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Christine Lagarde.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag een advies aangenomen over de aanbeveling van de Raad van de Europese Unie voor de nieuw te benoemen president van de ECB.

De Raad van Bestuur had geen bezwaar tegen de voorgedragen kandidaat, Christine Lagarde, een persoon met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied, zoals voorgeschreven in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Mevrouw Lagarde werd in juli 2011 algemeen directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Na het advies van de Raad van Bestuur en na goedkeuring van een advies van het Europees Parlement, zal de nieuwe president door de Europese Raad worden benoemd. Het advies van de Raad van Bestuur, dat binnenkort in het Publicatieblad van de Europese Unie wordt gepubliceerd, zal in alle officiële talen van de EU beschikbaar komen op de website van de ECB.

Na haar benoeming volgt mevrouw Lagarde Mario Draghi op, wiens achtjarige ambtstermijn als president van de ECB op 31 oktober 2019 afloopt.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media