Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP võtab vastu arvamuse tulevase presidendi ametisse nimetamise kohta

25. juuli 2019

  • EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Christine Lagarde'i suhtes.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis täna vastu arvamuse seoses Euroopa Liidu Nõukogu soovitusega EKP tulevase presidendi ametisse nimetamise kohta.

EKP nõukogul ei ole vastuväiteid ettepandud kandidaadi Christine Lagarde'i suhtes, kes on raha- või pangandusküsimustes tunnustatud ja vastavate erialaste kogemustega isik, nagu nõuab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõige 2. Christine Lagarde alustas 2011. aasta juulis tööd Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektorina.

Pärast seda, kui EKP nõukogu on avaldanud oma arvamuse ja Euroopa Parlament on samuti vastu võtnud oma arvamuse, nimetab EKP uue presidendi ametisse Euroopa Ülemkogu. EKP nõukogu arvamus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja tehakse EKP veebilehel kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Pärast ametisse nimetamist asub Christine Lagarde täitma EKP presidendi ametikohustusi Mario Draghi asemel, kelle kaheksa-aastane ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2019.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 69 1344 8320).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid