Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB prijala stanovisko k vymenovaniu svojej budúcej prezidentky

25. júla 2019

  • Rada guvernérov nemá voči navrhovanej kandidátke Christine Lagardovej žiadne námietky.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes prijala stanovisko k odporúčaniu Rady Európskej únie o vymenovaní budúcej prezidentky ECB.

Voči navrhovanej kandidátke, ktorou je Christine Lagardová, uznávaná a skúsená odborníčka v menovej a bankovej oblasti, ako vyžaduje článok 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nemá Rada guvernérov žiadne námietky. Christine Lagardová zaujala v júli 2011 pozíciu generálnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu (MMF).

V nadväznosti na stanovisko Rady guvernérov a prijatie stanoviska Európskeho parlamentu novú prezidentku vymenuje Európska rada. Stanovisko Rady guvernérov, ktoré bude onedlho zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na internetovej stránke ECB.

Christine Lagardová po svojom vymenovaní nahradí vo funkcii Maria Draghiho, ktorého osemročné funkčné obdobie sa končí 31. októbra 2019.

Kontaktná osoba pre médiá: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá