Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

График на заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ през 2012 г. и 2013 г.

20 април 2011 г.

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши, че през 2012 г. и 2013 г. заседанията му ще продължат да се провеждат по правило два пъти месечно в четвъртък. Предвидени са изключения заради официални празници и за да се осигури ефективна последователност, когато заседанията на Управителния съвет и Генералния съвет се провеждат в една и съща седмица със заседанието на Генералния съвет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

По правило Управителният съвет ще продължи да извършва оценка на позицията на паричната политика за еврозоната само на първото си заседание за месеца. Съответно на това заседание обичайно ще се вземат решенията за основните лихвени проценти на ЕЦБ. Когато провежда второ заседание за месеца, Управителният съвет ще обсъжда въпроси, свързани с други задачи и отговорности на ЕЦБ и Евросистемата. Разбира се, ако е необходимо, Управителният съвет може да прави оценка на позицията на паричната политика и да взема решения за промяна на основните лихвени проценти на ЕЦБ по всяко време, независимо от предварително насрочените заседания. Графикът на заседанията на Управителния съвет за 2012 г. и 2013 г. също така отчита факта, че периодите на поддържане на резервите ще започнат на датата на сетълмента на основната операция по рефинансиране след заседанието на Управителния съвет, на което се прави месечна оценка на позицията на паричната политика.

В съответствие с установената практика както през 2012 г., така и през 2013 г. по две заседания на Управителния съвет ще бъдат проведени извън Франкфурт. През 2012 г. централната банка на Испания ( Banco de España) ще бъде домакин на първото такова заседание на 3 май, а второто, на 4 октомври, ще бъде в централната банка на Словения ( Banka Slovenije). През 2013 г. централната банка на Словакия ( Národná banka Slovenska) ще бъде домакин на първото такова заседание на 2 май, а второто, на 2 октомври, ще бъде в централната банка на Франция ( Banque de France).

Генералният съвет на ЕЦБ ще продължи да провежда заседанията си на всеки три месеца. Беше взето решение във всички случаи, когато заседание на Генералния съвет съвпада със заседание на Управителния съвет, Управителният съвет да проведе своето в сряда следобед, а Генералният съвет да заседава в четвъртък сутринта.

В заключение, настоящият режим за провеждане на редовни пресконференции се запазва, т.е. те ще се провеждат след първото заседание на Управителния съвет за месеца.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2012 г.

12 януари 2012 г.

26 януари 2012 г.

9 февруари 2012 г.

23 февруари 2012 г.

8 март 2012 г.

21 март 2012 г.

4 април 2012 г.

19 април 2012 г.

3 май 2012 г. (в Banco de España)

16 май 2012 г.

6 юни 2012 г.

20 юни 2012 г.

5 юли 2012 г.

19 юли 2012 г.

2 август 2012 г.

6 септември 2012 г.

19 септември 2012 г.

4 октомври 2012 г. (в Banka Slovenije)

18 октомври 2012 г.

8 ноември 2012 г.

22 ноември 2012 г.

6 декември 2012 г.

19 декември 2012 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2012 г.

22 март 2012 г.

21 юни 2012 г.

20 септември 2012 г.

20 декември 2012 г.

Пресконференции през 2012 г.

12 януари 2012 г.

9 февруари 2012 г.

8 март 2012 г.

4 април 2012 г.

3 май 2012 г. (в Banco de España)

6 юни 2012 г.

5 юли 2012 г.

2 август 2012 г.

6 септември 2012 г.

4 октомври 2012 г. (в Banka Slovenije)

8 ноември 2012 г.

6 декември 2012 г.

Заседания на Управителния съвет на ЕЦБ през 2013 г.

10 януари 2013 г.

24 януари 2013 г.

7 февруари 2013 г.

21 февруари 2013 г.

7 март 2013 г.

20 март 2013 г.

4 април 2013 г.

18 април 2013 г.

2 май 2013 г. (в Národná banka Slovenska)

16 май 2013 г.

6 юни 2013 г.

19 юни 2013 г.

4 юли 2013 г.

18 юли 2013 г.

1 август 2013 г.

5 септември 2013 г.

18 септември 2013 г.

2 октомври 2013 г. (в Banque de France)

17 октомври 2013 г.

7 ноември 2013 г.

21 ноември 2013 г.

5 декември 2013 г.

18 декември 2013 г.

9 януари 2014 г.

Заседания на Генералния съвет на ЕЦБ през 2013 г.

21 март 2013 г.

20 юни 2013 г.

19 септември 2013 г.

19 декември 2013 г.

Пресконференции през 2013 г.

10 януари 2013 г.

7 февруари 2013 г.

7 март 2013 г.

4 април 2013 г.

2 май 2013 г. (в Národná banka Slovenska)

6 юни 2013 г.

4 юли 2013 г.

1 август 2013 г.

5 септември 2013 г.

2 октомври 2013 г. (в Banque de France)

7 ноември 2013 г.

5 декември 2013 г.

9 януари 2014 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите