Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Översikt över ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden och efterföljande presskonferenser under 2012 och 2013

20 april 2011

ECB-rådet har beslutat att även under 2012 och 2013 regelbundet sammanträda två gånger i månaden, normalt på torsdagar. Undantag från den regeln görs vid speciella helgdagar och för att säkerställa en effektiv mötesordning när ECB-rådets och allmänna rådets sammanträden sker samma vecka som styrelsen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB) sammanträder.

I regel fortsätter ECB-rådet att bara bedöma den penningpolitiska inriktningen för euroområdet vid månadens första sammanträde. Besluten om ECB:s styrränta fattas således vanligtvis vid det sammanträdet. När ett andra sammanträde hålls behandlar ECB-rådet ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om så behövs kan ECB-rådet fastställa den penningpolitiska inriktningen och besluta att ändra styrräntorna vid andra tillfällen, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. ECB-rådets sammanträdesprogram för 2012 och 2013 tar också hänsyn till att uppfyllandeperioderna kommer att börja på avvecklingsdagen för de refinansieringstransaktioner som efter det sammanträde vid vilket ECB-rådet fattat beslut om penningpolitiken.

Enligt praxis kommer två av ECB-rådets sammanträden att hållas utanför Frankfurt både 2012 och 2013. Under 2012 kommer Banco de España att vara värd för det första den 3 maj och Banka Slovenije det andra den 4 oktober. Under 2013 kommer Národná banka Slovenska att vara värd för det första den 2 maj och Banque de France det andra den 2 oktober.

ECB:s allmänna råd sammanträder även fortsättningsvis varje kvartal. Det beslutades att när allmänna rådets sammanträde är samtidigt som ECB-rådets äger ECB-rådets sammanträde rum onsdag eftermiddag och allmänna rådets torsdag förmiddag.

Slutligen kommer nuvarande praxis med presskonferenser efter ECB-rådets första sammanträde i månaden att fortsätta.

ECB-rådets sammanträden 2012

12 januari 2012

26 januari 2012

9 februari 2012

23 februari 2012

8 mars 2012

21 mars 2012

4 april 2012

19 april 2012

3 maj 2012 (Banco de España)

16 maj 2012

6 juni 2012

20 juni 2012

5 juli 2012

19 juli 2012

2 augusti 2012

6 september 2012

19 september 2012

4 oktober 2012 (Banka Slovenije)

18 oktober 2012

8 november 2012

22 november 2012

6 december 2012

19 december 2012

Allmänna rådets sammanträden 2012

22 mars 2012

21 juni 2012

20 september 2012

20 december 2012

Presskonferenser 2012

12 januari 2012

9 februari 2012

8 mars 2012

4 april 2012

3 maj 2012 (Banco de España)

6 juni 2012

5 juli 2012

2 augusti 2012

6 september 2012

4 oktober 2012 (Banka Slovenije)

8 november 2012

6 december 2012

ECB-rådets sammanträden 2013

10 januari 2013

24 januari 2013

7 februari 2013

21 februari 2013

7 mars 2013

20 mars 2013

4 april 2013

18 april 2013

2 maj 2013 (Národná banka Slovenska)

16 maj 2013

6 juni 2013

19 juni 2013

4 juli 2013

18 juli 2013

1 augusti 2013

5 september 2013

18 september 2013

2 oktober 2013 (Banque de France)

17 oktober 2013

7 november 2013

21 november 2013

5 december 2013

18 december 2013

9 januari 2014

Allmänna rådets sammanträden 2013

21 mars 2013

20 juni 2013

19 september 2013

19 december 2013

Presskonferenser 2013

10 januari 2013

7 februari 2013

7 mars 2013

4 april 2013

2 maj 2013 (Národná banka Slovenska)

6 juni 2013

4 juli 2013

1 augusti 2013

5 september 2013

2 oktober 2013 (Banque de France)

7 november 2013

5 december 2013

9 januari 2014

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media