SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Planlagte mødedatoer for ECB’s styrelsesråd og generelle råd i 2012 og 2013

20. april 2011

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet, at det også i 2012 og 2013, som hovedregel, vil mødes to torsdage om måneden. Der kan i særlige situationer gøres undtagelser til denne regel for at tage højde for ferieperioder og helligdage samt sikre en effektiv rækkefølge i afholdelsen af møder, når der i samme uge afholdes møder i Styrelsesrådet og Det Generelle Råd samt i Det Almindelige Råd for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB).

Som hovedregel vil Styrelsesrådet fortsat kun drøfte den pengepolitiske stilling for euroområdet på det første møde i måneden. Beslutninger om ECB’s officielle renter vil derfor normalt blive truffet på dette møde. På det andet møde i måneden drøfter Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende ECB’s og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis det er nødvendigt, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst tage den pengepolitiske stilling op til overvejelse og beslutte at ændre ECB’s officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. I Styrelsesrådets mødekalender for 2012 og 2013 er der endvidere taget højde for, at reservekravsperioderne begynder på afviklingsdagen for den første primære markedsoperation efter det møde i Styrelsesrådet, hvor den månedlige drøftelse af den pengepolitiske stilling er på dagsordenen.

I overensstemmelse med nuværende praksis vil to af Styrelsesrådets møder blive afholdt uden for Frankfurt i både 2012 og 2013. I 2012 vil det første blive afholdt den 3. maj med Banco de España som vært og det andet den 4. oktober med Banka Slovenije som vært. I 2013 vil det første blive afholdt den 2. maj med Národná banka Slovenska som vært og det andet den 2. oktober med Banque de France som vært.

Det Generelle Råd vil fortsat afholde kvartalsvise møder. Det er besluttet, at når et møde i Det Generelle Råd falder sammen med et styrelsesrådsmøde, afholdes mødet i Styrelsesrådet onsdag eftermiddag og mødet i Det Generelle Råd torsdag morgen.

Endelig fortsætter ECB’s nuværende praksis med regelmæssig afholdelse af pressekonferencer, hvilket vil sige, at der normalt afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden.

Mødekalender for ECB’s styrelsesråd i 2012

12. januar 2012

26. januar 2012

9. februar 2012

23. februar 2012

8. marts 2012

21. marts 2012

4. april 2012

19. april 2012

3. maj 2012 (med Banco de España som vært)

16. maj 2012

6. juni 2012

20. juni 2012

5. juli 2012

19. juli 2012

2. august 2012

6. september 2012

19. september 2012

4. oktober 2012 (med Banka Slovenije som vært)

18. oktober 2012

8. november 2012

22. november 2012

6. december 2012

19. december 2012

Mødekalender for ECB’s generelle råd i 2012

22. marts 2012

21. juni 2012

20. september 2012

20. december 2012

Pressekonferencer i 2012

12. januar 2012

9. februar 2012

8. marts 2012

4. april 2012

3. maj 2012 (med Banco de España som vært)

6. juni 2012

5. juli 2012

2. august 2012

6. september 2012

4. oktober 2012 (med Banka Slovenije som vært)

8. november 2012

6. december 2012

Mødekalender for ECB’s styrelsesråd i 2013

10. januar 2013

24. januar 2013

7. februar 2013

21. februar 2013

7. marts 2013

20. marts 2013

4. april 2013

18. april 2013

2. maj 2013 (med Národná banka Slovenska som vært)

16. maj 2013

6. juni 2013

19. juni 2013

4. juli 2013

18. juli 2013

1. august 2013

5. september 2013

18. september 2013

2. oktober 2013 (med Banque de France som vært)

17. oktober 2013

7. november 2013

21. november 2013

5. december 2013

18. december 2013

9. januar 2014

Mødekalender for ECB’s generelle råd i 2013

21. marts 2013

20. juni 2013

19. september 2013

19. december 2013

Pressekonferencer i 2013

10. januar 2013

7. februar 2013

7. march 2013

4. april 2013

2. maj 2013 (med Národná banka Slovenska som vært)

6. juni 2013

4. juli 2013

1. august 2013

5. september 2013

2. oktober 2013 (med Banque de France som vært)

7. november 2013

5. december 2013

9. januar 2014

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt