Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Plán zasadaní Rady guvernérov a Generálnej rady ECB v roku 2012 a 2013

20. apríla 2011

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že v roku 2012 a 2013 sa jej zasadania budú aj naďalej konať spravidla dvakrát za mesiac, vždy vo štvrtok. Plán zasadaní zohľadňuje dni pracovného pokoja a zabezpečuje efektívne usporiadanie zasadaní v prípadoch, keď Rada guvernérov a Generálna rada zasadajú v tom istom týždni ako generálna rada Európskeho výboru pre systémové riziká (European Systemic Risk Board – ESRB).

Rada guvernérov bude naďalej hodnotiť nastavenie menovej politiky eurozóny spravidla len na prvom zasadaní v mesiaci. Rozhodnutia o výške základných úrokových sadzieb ECB sa teda zvyčajne budú prijímať na tomto zasadaní. Na každom druhom zasadaní v mesiaci sa bude Rada guvernérov zaoberať otázkami, ktoré súvisia s ďalšími úlohami a povinnosťami ECB a Eurosystému. V prípade potreby môže Rada guvernérov uskutočniť hodnotenie nastavenia menovej politiky a prijať rozhodnutie o zmene základných úrokových sadzieb ECB kedykoľvek, bez ohľadu na pôvodný plán zasadaní. Plán zasadaní Rady guvernérov na rok 2012 a 2013 prihliada aj na skutočnosť, že udržiavacie obdobia povinných minimálnych rezerv sa začínajú v deň vyrovnania hlavnej refinančnej operácie po zasadaní Rady guvernérov, na ktorom sa podľa plánu uskutočňuje mesačné hodnotenie nastavenia menovej politiky.

V súlade so zaužívanou praxou sa v rokoch 2012 a 2013 budú každý rok dve zasadania Rady guvernérov konať mimo Frankfurtu. V roku 2012 bude hostiteľom zasadania 3. mája Banco de España a zasadanie 4. októbra sa uskutoční na pôde Banka Slovenije. V roku 2013 sa zasadanie 2. mája uskutoční v Národnej banke Slovenska a hostiteľom zasadania 2. októbra bude Banque de France.

Generálna rada ECB bude aj naďalej zasadať raz za štvrťrok. Bolo prijaté rozhodnutie, že ak má zasadanie Generálnej rady kolidovať so zasadaním Rady guvernérov, zasadanie Rady guvernérov sa uskutoční v stredu popoludní a zasadanie Generálnej rady sa uskutoční vo štvrtok predpoludním.

Pokračovať bude aj súčasný režim konania pravidelných tlačových konferencií ECB, čo znamená, že sa zvyčajne budú konať po prvom zasadaní Rady guvernérov v mesiaci.

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2012

12. januára 2012

26. januára 2012

9. februára 2012

23. februára 2012

8. marca 2012

21. marca 2012

4. apríla 2012

19. apríla 2012

3. mája 2012 (Banco de España)

16. mája 2012

6. júna 2012

20. júna 2012

5. júla 2012

19. júla 2012

2. augusta 2012

6. septembra 2012

19. septembra 2012

4. októbra 2012 (Banka Slovenije)

18. októbra 2012

8. novembra 2012

22. novembra 2012

6. decembra 2012

19. decembra 2012

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2012

22. marca 2012

21. júna 2012

20. septembra 2012

20. decembra 2012

Tlačové konferencie v roku 2012

12. januára 2012

9. februára 2012

8. marca 2012

4. apríla 2012

3. mája 2012 (Banco de España)

6. júna 2012

5. júla 2012

2. augusta 2012

6. septembra 2012

4. októbra 2012 (Banka Slovenije)

8. novembra 2012

6. decembra 2012

Zasadania Rady guvernérov ECB v roku 2013

10. januára 2013

24. januára 2013

7. februára 2013

21. februára 2013

7. marca 2013

20. marca 2013

4. apríla 2013

18. apríla 2013

2. mája 2013 (Národná banka Slovenska)

16. mája 2013

6. júna 2013

19. júna 2013

4. júla 2013

18. júla 2013

1. augusta 2013

5. septembra 2013

18. septembra 2013

2. októbra 2013 (Banque de France)

17. októbra 2013

7. novembra 2013

21. novembra 2013

5. decembra 2013

18. decembra 2013

9. januára 2014

Zasadania Generálnej rady ECB v roku 2013

21. marca 2013

20. júna 2013

19. septembra 2013

19. decembra 2013

Tlačové konferencie v roku 2013

10. januára 2013

7. februára 2013

7. marca 2013

4. apríla 2013

2. mája 2013 (Národná banka Slovenska)

6. júna 2013

4. júla 2013

1. augusta 2013

5. septembra 2013

2. októbra 2013 (Banque de France)

7. novembra 2013

5. decembra 2013

9. januára 2014

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá