Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Koledar sej Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB v letih 2012 in 2013

20. april 2011

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sklenil, da se bo v letih 2012 in 2013 praviloma še naprej sestajal dvakrat mesečno ob četrtkih. Predvidene so nekatere izjeme od tega pravila, da bi upoštevali razporeditev praznikov in zagotovili učinkovito zaporedje sej, kadar seja Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB poteka v istem tednu kot seja Evropskega odbora za sistemska tveganja (ESRB) v sestavi splošnega odbora.

Svet ECB bo naravnanost denarne politike za euroobmočje praviloma še naprej obravnaval samo na prvi seji v mesecu. V skladu s tem bo o ključnih obrestnih merah ECB navadno odločal na tej seji. Kadar se bo sestal na drugi seji v mesecu, bo obravnaval vprašanja, povezana z drugimi nalogami in pristojnostmi ECB in Eurosistema. Seveda lahko Svet ECB po potrebi kadarkoli oceni naravnanost denarne politike in spremeni ključne obrestne mere ECB, ne glede na predhodno napovedane seje. Koledar sej Sveta ECB za leti 2012 in 2013 upošteva tudi dejstvo, da se bodo obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv začenjala na dan poravnave operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB, na kateri je predvidena mesečna ocena naravnanosti denarne politike.

V skladu z ustaljeno prakso po dve seji Sveta ECB v letih 2012 in 2013 ne bosta potekali v Frankfurtu. V letu 2012 bo prvo takšno sejo, ki bo potekala 3. maja, gostila Banco de España, drugo, 4. oktobra, pa Banka Slovenije. V letu 2013 bo prvo takšno sejo, ki bo potekala 2. maja, gostila Národná banka Slovenska, drugo, 2. oktobra, pa Banque de France.

Razširjeni svet ECB se bo še naprej sestajal četrtletno. Sklenjeno je bilo, da kadar seja Razširjenega sveta sovpade s sejo Sveta ECB, bo seja Sveta ECB potekala v sredo popoldne, seja Razširjenega sveta pa v četrtek dopoldne.

Prav tako se bo nadaljevala sedanja praksa rednih tiskovnih konferenc ECB, ki bodo po prvi seji Sveta ECB v mesecu.

Seje Sveta ECB v letu 2012

12. januar 2012

26. januar 2012

9. februar 2012

23. februar 2012

8. marec 2012

21. marec 2012

4. april 2012

19. april 2012

3. maj 2012 (Banco de España)

16. maj 2012

6. junij 2012

20. junij 2012

5. julij 2012

19. julij 2012

2. avgust 2012

6. september 2012

19. september 2012

4. oktober 2012 (Banka Slovenije)

18. oktober 2012

8. november 2012

22. november 2012

6. december 2012

19. december 2012

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2012

22. marec 2012

21. junij 2012

20. september 2012

20. december 2012

Tiskovne konference v letu 2012

12. januar 2012

9. februar 2012

8. marec 2012

4. april 2012

3. maj 2012 (Banco de España)

6. junij 2012

5. julij 2012

2. avgust 2012

6. september 2012

4. oktober 2012 (Banka Slovenije)

8. november 2012

6. december 2012

Seje Sveta ECB v letu 2013

10. januar 2013

24. januar 2013

7. februar 2013

21. februar 2013

7. marec 2013

20. marec 2013

4. april 2013

18. april 2013

2. maj 2013 (Národná banka Slovenska)

16. maj 2013

6. junij 2013

19. junij 2013

4. julij 2013

18. julij 2013

1. avgust 2013

5. september 2013

18. september 2013

2. oktober 2013 (Banque de France)

17. oktober 2013

7. november 2013

21. november 2013

5. december 2013

18. december 2013

9. januar 2014

Seje Razširjenega sveta ECB v letu 2013

21. marec 2013

20. junij 2013

19. september 2013

19. december 2013

Tiskovne konference v letu 2013

10. januar 2013

7. februar 2013

7. marec 2013

4. april 2013

2. maj 2013 (Národná banka Slovenska)

6. junij 2013

4. julij 2013

1. avgust 2013

5. september 2013

2. oktober 2013 (Banque de France)

7. november 2013

5. december 2013

9. januar 2014

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije