Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Harmonogram zasedání Rady guvernérů a Generální rady ECB v roce 2012 a 2013

20. dubna 2011

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) rozhodla, že v roce 2012 a 2013 se budou její zasedání konat, jako doposud, zpravidla dvakrát měsíčně ve čtvrtek. S výjimkami se počítá ve zvláštních případech souvisejících se státními svátky a z důvodu zajištění efektivní návaznosti jednotlivých zasedání, kdy se zasedání Rady guvernérů a Generální rady konají ve stejný týden jako zasedání generální rady Evropské rady pro systémová rizika (ESRB).

Rada guvernérů bude nadále hodnotit orientaci měnové politiky pro eurozónu zpravidla pouze na prvním zasedání v měsíci. Rozhodnutí o základních úrokových sazbách ECB budou tedy obvykle přijímána v průběhu tohoto zasedání. Během druhého zasedání v měsíci se Rada guvernérů bude zabývat záležitostmi souvisejícími s jinými úkoly a povinnostmi ECB a Eurosystému. Je zřejmé, že pokud to bude nezbytné, může Rada guvernérů hodnotit orientaci měnové politiky a rozhodnout o změně úrokových sazeb ECB kdykoli, bez ohledu na předem naplánovaná zasedání. Harmonogram zasedání Rady guvernérů v roce 2012 a 2013 bere rovněž v úvahu, že udržovací období pro povinné minimální rezervy budou začínat v den vypořádání hlavní refinanční operace po zasedání Rady guvernérů, na kterém se podle harmonogramu bude provádět měsíční hodnocení orientace měnové politiky.

V roce 2012 i 2013 se v souladu se zavedenou praxí budou dvě zasedání Rady guvernérů opět konat mimo Frankfurt. První z těchto zasedání v roce 2012 bude 3. května pořádat Banco de España, druhé pak 4. října 2012 Banka Slovenija. První zasedání v roce 2013 bude 2. května pořádat Národná banka Slovenska, druhé pak 2. října 2013 Banque de France.

Současná praxe konání čtvrtletních zasedání Generální rady ECB bude zachována. Bylo rozhodnuto, že pokud by se mělo zasedání Generální rady překrývat se zasedáním Rady guvernérů, bude se zasedání Generální rady konat ve středu odpoledne a zasedání Rady guvernérů ve čtvrtek dopoledne.

Konečně, současný způsob organizování pravidelných tiskových konferencí ECB bude zachován, což znamená, že se budou konat vždy po prvním zasedání Rady guvernérů v měsíci.

Zasedání Rady guvernérů ECB v roce 2012

12. ledna 2012

26. ledna 2012

9. února 2012

23. února 2012

8. března 2012

21. března 2012

4. dubna 2012

19. dubna 2012

3. května 2012 (pořádá jej Banco de España)

16. května 2012

6. června 2012

20. června 2012

5. července 2012

19. července 2012

2. srpna 2012

6. září 2012

19. září 2012

4. října 2012 (pořádá jej Banka Slovenije)

18. října 2012

8. listopadu 2012

22. listopadu 2012

6. prosince 2012

19. prosince 2012

Zasedání Generální rady ECB v roce 2012

22. března 2012

21. června 2012

20. září 2012

20. prosince 2012

Tiskové konference v roce 2012

12. ledna 2012

9. února 2012

8. března 2012

4. dubna 2012

3. května 2012 (pořádá ji Banco de España)

6. června 2012

5. července 2012

2. srpna 2012

6. září 2012

4. října 2012 (pořádá ji Banka Slovenije)

8. listopadu 2012

6. prosince 2012

Zasedání Rady guvernérů ECB v roce 2013

10. ledna 2013

24. ledna 2013

7. února 2013

21. února 2013

7. března 2013

20. března 2013

4. dubna 2013

18. dubna 2013

2. května 2013 (pořádá jej Národná banka Slovenska)

16. května 2013

6. června 2013

19. června 2013

4. července 2013

18. července 2013

1. srpna 2013

5. září 2013

18. září 2013

2. října 2013 (pořádá jej Banque de France)

17. října 2013

7. listopadu 2013

21. listopadu 2013

5. prosince 2013

18. prosince 2013

9. ledna 2014

Zasedání Generální rady ECB v roce 2013

21. března 2013

20. června 2013

19. září 2013

19. prosince 2013

Tiskové konference v roce 2013

10. ledna 2013

7. února 2013

7. března 2013

4. dubna 2013

2. května 2013 (pořádá ji Národná banka Slovenska)

6. června 2013

4. července 2013

1. srpna 2013

5. září 2013

2. října 2013 (pořádá ji Banque de France)

7. listopadu 2013

5. prosince 2013

9. ledna 2014

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média