European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB in 2012 en 2013

20 april 2011

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten dat ook in 2012 en 2013 zijn vergaderingen doorgaans tweemaal per maand, op de donderdag, zullen worden gehouden. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk in verband met bijzondere feestdagen en om een efficiënt vergaderschema mogelijk te maken wanneer de Raad van Bestuur en de Algemene Raad in dezelfde week vergaderen als de Algemene Raad van het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB).

In de regel zal de Raad van Bestuur ook in 2012 en 2013 de monetairbeleidskoers voor het eurogebied alleen tijdens de eerste vergadering van de maand beoordelen. Dienovereenkomstig zullen de besluiten ten aanzien van de basisrentetarieven van de ECB normaal gesproken tijdens deze vergadering worden genomen. Wanneer de Raad van Bestuur een tweede vergadering in de maand houdt, zal de Raad zich richten op aangelegenheden die verband houden met de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, op enig moment zijn monetairbeleidskoers beoordelen en besluiten rentetarieven van de ECB te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. De kalender voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur in 2012 en 2013 houdt tevens rekening met het feit dat de reserve-aanhoudingsperiodes beginnen op de verrekeningsdatum van de basisherfinancieringstransactie volgend op de vergadering van de Raad van Bestuur waarin de maandelijkse beoordeling van de monetairbeleidskoers op de agenda staat.

Overeenkomstig de huidige praktijk zullen er zowel in 2012 als 2013 weer twee vergaderingen van de Raad van Bestuur buiten Frankfurt worden gehouden. In 2012 zal de eerste, op 3 mei, worden georganiseerd door de Banco de España en de tweede, op 7 oktober, door Banka Slovenije. In 2013 zal de eerste, op 2 mei, worden georganiseerd door de Národná banka Slovenska en de tweede, op 2 oktober, door de Banque de France.

De Algemene Raad van de ECB zal elk kwartaal blijven bijeenkomen. Er is besloten dat, wanneer een vergadering van de Algemene Raad samenvalt met een vergadering van de Raad van Bestuur, de vergadering van de Raad van Bestuur op woensdagmiddag zal worden gehouden en die van de Algemene Raad op donderdagochtend.

Ten slotte wordt de huidige regeling voor de persconferenties van de ECB gehandhaafd, hetgeen wil zeggen dat deze zullen plaatsvinden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van de maand.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2012

12 januari 2012

26 januari 2012

9 februari 2012

23 februari 2012

8 maart 2012

21 maart 2012

4 april 2012

19 april 2012

3 mei 2012 (georganiseerd door de Banco de España)

16 mei 2012

6 juni 2012

20 juni 2012

5 juli 2012

19 juli 2012

2 augustus 2012

6 september 2012

19 September 2012

4 oktober 2012 (georganiseerd door Banka Slovenije)

18 oktober 2012

8 november 2012

22 november 2012

6 december 2012

19 december 2012

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2012

22 maart 2012

21 juni 2012

20 september 2012

20 december 2012

Persconferenties in 2012

12 januari 2012

9 februari 2012

8 maart 2012

4 april 2012

3 mei 2012 (georganiseerd door de Banco de España)

6 juni 2012

5 juli 2012

2 augustus 2012

6 september 2012

4 oktober 2012 (georganiseerd door Banka Slovenije)

8 november 2012

6 december 2012

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2013

10 januari 2013

24 januari 2013

7 februari 2013

21 februari 2013

7 maart 2013

20 maart 2013

4 april 2013

18 april 2013

2 mei 2013 (georganiseerd door Národná banka Slovenska)

16 mei 2013

6 juni 2013

19 juni 2013

4 juli 2013

18 juli 2013

1 augustus 2013

5 september 2013

18 september 2013

2 oktober 2013 (georganiseerd door de Banque de France)

17 oktober 2013

7 november 2013

21 november 2013

5 december 2013

18 december 2013

9 januari 2014

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2013

21 maart 2013

20 juni 2013

19 september 2013

19 december 2013

Persconferenties in 2013

10 januari 2013

7 februari 2013

7 maart 2013

4 april 2013

2 mei 2013 (georganiseerd door Národná banka Slovenska)

6 juni 2013

4 juli 2013

1 augustus 2013

5 september 2013

2 oktober 2013 (georganiseerd door de Banque de France)

7 november 2013

5 december 2013

9 januari 2014

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media