European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów i Rady Ogólnej EBC na lata 2012-2013

20 kwietnia 2011 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że w latach 2012 i 2013 jej posiedzenia będą nadal odbywać się z reguły dwa razy w miesiącu, w czwartki. Przewiduje się wyjątki od tej zasady, gdyby posiedzenie wypadało w święta oraz w celu zapewnienia odpowiedniej kolejności posiedzeń w sytuacji, gdy posiedzenie Rady Prezesów i Rady Ogólnej przypada w tym samym tygodniu co posiedzenie Rady Ogólnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).

Z zasady Rada Prezesów w dalszym ciągu będzie dokonywać oceny nastawienia w polityce pieniężnej strefy euro na pierwszym posiedzeniu w miesiącu. Na tym samym posiedzeniu będą w normalnym trybie zapadać decyzje w sprawie stóp procentowych EBC. Na drugim posiedzeniu w miesiącu Rada Prezesów będzie zajmować się sprawami dotyczącymi innych zadań i obowiązków EBC oraz Eurosystemu. W razie potrzeby Rada Prezesów może oczywiście dokonać oceny nastawienia w polityce pieniężnej i podjąć decyzję o zmianie stóp procentowych EBC w dowolnym momencie, niezależnie od wcześniej ustalonych terminów. Kalendarz posiedzeń Rady Prezesów na lata 2012 i 2013 uwzględnia również fakt, że okresy utrzymywania rezerw będą się rozpoczynać w dniu rozliczenia podstawowej operacji refinansującej następującym po posiedzeniu Rady Prezesów, na które zaplanowano comiesięczną ocenę nastawienia w polityce pieniężnej.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, zarówno w 2012, jak i w 2013 roku dwa posiedzenia Rady Prezesów odbędą się poza Frankfurtem. W 2012 roku gospodarzem pierwszego posiedzenia w dniu 3 maja będzie bank centralny Hiszpanii, a posiedzenia w dniu 4 października – bank centralny Słowenii. W 2013 roku gospodarzem pierwszego posiedzenia w dniu 2 maja będzie bank centralny Słowacji, a posiedzenia w dniu 2 października – bank centralny Francji.

Rada Ogólna EBC postanowiła, że jej posiedzenia będą nadal odbywać się raz na kwartał. Postanowiono, że jeśli terminy posiedzeń Rady Ogólnej i Rady Prezesów przypadają w tym samym dniu, posiedzenie Rady Prezesów rozpocznie się w środę po południu, a posiedzenie Rady Ogólnej odbędzie się w czwartek rano.

Nadal obowiązywać będzie również obecny system organizacji regularnych konferencji prasowych EBC, tzn. będą one zwoływane po pierwszym posiedzeniu Rady Prezesów w miesiącu.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2012 r.

12 stycznia 2012 r.

26 stycznia 2012 r.

9 lutego 2012 r.

23 lutego 2012 r.

8 marca 2012 r.

21 marca 2012 r.

4 kwietnia 2012 r.

19 kwietnia 2012 r.

3 maja 2012 r. (gospodarzem będzie Banco de España)

16 maja 2012 r.

6 czerwca 2012 r.

20 czerwca 2012 r.

5 lipca 2012 r.

19 lipca 2012 r.

2 sierpnia 2012 r.

6 września 2012 r.

19 września 2012 r.

4 października 2012 r. (gospodarzem będzie Banka Slovenije)

18 października 2012 r.

8 listopada 2012 r.

22 listopada 2012 r.

6 grudnia 2012 r.

19 grudnia 2012 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2012 r.

22 marca 2012 r.

21 czerwca 2012 r.

20 września 2012 r.

20 grudnia 2012 r.

Konferencje prasowe w 2012 r.

12 stycznia 2012 r.

9 lutego 2012 r.

8 marca 2012 r.

4 kwietnia 2012 r.

3 maja 2012 r. (gospodarzem będzie Banco de España)

6 czerwca 2012 r.

5 lipca 2012 r.

2 sierpnia 2012 r.

6 września 2012 r.

4 października 2012 r. (gospodarzem będzie Banka Slovenije)

8 listopada 2012 r.

6 grudnia 2012 r.

Posiedzenia Rady Prezesów EBC w 2013 r.

10 stycznia 2013 r.

24 stycznia 2013 r.

7 lutego 2013 r.

21 lutego 2013 r.

7 marca 2013 r.

20 marca 2013 r.

4 kwietnia 2013 r.

18 kwietnia 2013 r.

2 maja 2013 r. (gospodarzem będzie Národná banka Slovenska)

16 maja 2013 r.

6 czerwca 2013 r.

19 czerwca 2013 r.

4 lipca 2013 r.

18 lipca 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

5 września 2013 r.

18 września 2013 r.

2 października 2013 r. (gospodarzem będzie Banque de France)

17 października 2013 r.

7 listopada 2013 r.

21 listopada 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

18 grudnia 2013 r.

9 stycznia 2014 r.

Posiedzenia Rady Ogólnej EBC w 2013 r.

21 marca 2013 r.

20 czerwca 2013 r.

19 września 2013 r.

19 grudnia 2013 r.

Konferencje prasowe w 2013 r.

10 stycznia 2013 r.

7 lutego 2013 r.

7 marca 2013 r.

4 kwietnia 2013 r.

2 maja 2013 r. (gospodarzem będzie Národná banka Slovenska)

6 czerwca 2013 r.

4 lipca 2013 r.

1 sierpnia 2013 r.

5 września 2013 r.

2 października 2013 r. (gospodarzem będzie Banque de France)

7 listopada 2013 r.

5 grudnia 2013 r.

9 stycznia 2014 r.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami