Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite ajakava 2012. ja 2013. aastal

20. aprill 2011

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas, et 2012. ja 2013. aastal toimuvad nõukogu istungid endiselt üldjuhul kaks korda kuus neljapäeviti. Ajakavas tehakse erandeid olenevalt pühadest ja tähtpäevadest ning selleks, et tagada istungite tõhusalt toimiv graafik, kui EKP nõukogu ja üldnõukogu istungid toimuvad samal nädalal Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu istungitega.

Nõukogu hindab reeglina ka edaspidi euroala rahapoliitika kurssi ainult kuu esimesel istungil. Sellest tulenevalt võetakse esimesel istungil tavaliselt vastu ka otsused EKP baasintressimäärade kohta. Kuu teisel istungil tegeleb nõukogu EKP ja eurosüsteemi muid ülesandeid ja kohustusi puudutavate küsimustega. Kui see on vajalik, võib nõukogu siiski hinnata rahapoliitika kurssi ja otsustada muuta EKP baasintressimäärasid mis tahes ajal, olenemata varem kavandatud istungitest. Nõukogu 2012. ja 2013. aasta istungite ajakavas on ühtlasi arvesse võetud, et reservide hoidmisperiood algab põhilise refinantseerimisoperatsiooni arvelduspäeval pärast nõukogu istungit, kus toimub rahapoliitika kursi igakuine hindamine.

Vastavalt väljakujunenud tavale toimuvad nii 2012. kui ka 2013. aastal kaks nõukogu istungit taas väljaspool Frankfurti. 2012. aasta esimese välisistungi korraldab 3. mail Banco de España ja teise 4. oktoobril Banka Slovenije. 2013. aastal korraldab esimese välisistungi 2. mail Národná banka Slovenska ja teise 2. oktoobril Banque de France.

EKP üldnõukogu istungid toimuvad endiselt kord kvartalis. Otsustati, et kui EKP nõukogu ja üldnõukogu istungite kuupäevad kattuvad, toimub nõukogu istung kolmapäeva pärastlõunal ja üldnõukogu istung neljapäeva hommikul.

Samuti jätkub senine regulaarsete pressikonverentside korraldamise kord, st need toimuvad pärast EKP nõukogu kuu esimest istungit.

EKP nõukogu istungid 2012. aastal

12. jaanuar 2012

26. jaanuar 2012

9. veebruar 2012

23. veebruar 2012

8. märts 2012

21. märts 2012

4. aprill 2012

19. aprill 2012

3. mai 2012 (korraldaja Banco de España)

16. mai 2012

6. juuni 2012

20. juuni 2012

5. juuli 2012

19. juuli 2012

2. august 2012

6. september 2012

19. september 2012

4. oktoober 2012 (korraldaja Banka Slovenije)

18. oktoober 2012

8. november 2012

22. november 2012

6. detsember 2012

19. detsember 2012

EKP üldnõukogu istungid 2012. aastal

22. märts 2012

21. juuni 2012

20. september 2012

20. detsember 2012

Pressikonverentsid 2012. aastal

12. jaanuar 2012

9. veebruar 2012

8. märts 2012

4. aprill 2012

3. mai 2012 (korraldaja Banco de España)

6. juuni 2012

5. juuli 2012

2. august 2012

6. september 2012

4. oktoober 2012 (korraldaja Banka Slovenije)

8. november 2012

6. detsember 2012

EKP nõukogu istungid 2013. aastal

10. jaanuar 2013

24. jaanuar 2013

7. veebruar 2013

21. veebruar 2013

7. märts 2013

20. märts 2013

4. aprill 2013

18. aprill 2013

2. mai 2013 (korraldaja Národná banka Slovenska)

16. mai 2013

6. juuni 2013

19. juuni 2013

4. juuli 2013

18. juuli 2013

1. august 2013

5. september 2013

18. september 2013

2. oktoober 2013 (korraldaja Banque de France)

17. oktoober 2013

7. november 2013

21. november 2013

5. detsember 2013

18. detsember 2013

9. jaanuar 2014

EKP üldnõukogu istungid 2013. aastal

21. märts 2013

20. juuni 2013

19. september 2013

19. detsember 2013

Pressikonverentsid 2013. aastal

10. jaanuar 2013

7. veebruar 2013

7. märts 2013

4. aprill 2013

2. mai 2013 (korraldaja Národná banka Slovenska)

6. juuni 2013

4. juuli 2013

1. august 2013

5. september 2013

2. oktoober 2013 (korraldaja Banque de France)

7. november 2013

5. detsember 2013

9. jaanuar 2014

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid