Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB Padomes un Ģenerālpadomes sēžu 2012. un 2013. gada kalendārs

2011. gada 20. aprīlī

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome nolēmusi, ka arī 2012. un 2013. gadā Padomes sēdes parasti notiks divas reizes mēnesī ceturtdienās. Šajā lēmumā paredzēti izņēmumi, ņemot vērā svētku dienas un lai nodrošinātu efektīvu sēžu secību, ja Padomes un Ģenerālpadomes sēdes notiek tajā pašā nedēļā, kad notiek Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas (ESRK) Valdes sēdes.

Parasti Padome turpinās vērtēt euro zonas monetārās politikas nostāju tikai mēneša pirmajā sēdē. Tāpat šajā sēdē parasti tiks pieņemti lēmumi attiecībā uz galvenajām ECB procentu likmēm. Mēneša otrajā sēdē (ja tāda notiek) Padome apspriedīs jautājumus, kas saistīti ar citiem ECB un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem. Protams, ja to prasa apstākļi, Padome tomēr var jebkurā brīdī novērtēt monetārās politikas nostāju un lemt par galveno ECB procentu likmju pārmaiņām, neievērojot iepriekš sagatavoto sēžu kalendāru. Padomes sēžu 2012. un 2013. gada kalendārā ņemts vērā arī tas, ka rezervju prasību izpildes periodi sākas tās galvenās refinansēšanas operācijas norēķinu dienā, kas tiek veikta pēc Padomes sēdes, kurā saskaņā ar kalendāru tiek sniegts monetārās politikas nostājas mēneša novērtējums.

Saskaņā ar līdzšinējo praksi gan 2012. gadā, gan 2013. gadā divas Padomes sēdes atkal nenotiks Frankfurtē. 2012. gadā pirmā sēde – 2012. gada 3. maijā – notiks Banco de España, bet otrā – 2012. gada 4. oktobrī – notiks Banka Slovenije. 2013. gadā pirmā sēde – 2013. gada 2. maijā – notiks Národná banka Slovenska, bet otrā – 2013. gada 2. oktobrī – notiks Banque de France.

ECB Ģenerālpadome turpinās rīkot sēdes katru ceturksni. Ja Ģenerālpadomes sēdes datums sakrīt ar Padomes sēdes datumu, Padomes sēde notiks trešdienas pēcpusdienā un Ģenerālpadomes sēde notiks ceturtdienas priekšpusdienā.

ECB regulārās preses konferences arī notiks pašreizējā režīmā, t.i., tās parasti notiks pēc mēneša pirmās Padomes sēdes.

ECB Padomes sēdes 2012. gadā

2012. gada 12. janvārī

2012. gada 26. janvārī

2012. gada 9. februārī

2012. gada 23. februārī

2012. gada 8. martā

2012. gada 21. martā

2012. gada 4. aprīlī

2012. gada 19. aprīlī

2012. gada 3. maijā (notiks Banco de España)

2012. gada 16. maijā

2012. gada 6. jūnijā

2012. gada 20. jūnijā

2012. gada 5. jūlijā

2012. gada 19. jūlijā

2012. gada 2. augustā

2012. gada 6. septembrī

2012. gada 19. septembrī

2012. gada 4. oktobrī (notiks Banka Slovenije)

2012. gada 18. oktobrī

2012. gada 8. novembrī

2012. gada 22. novembrī

2012. gada 6. decembrī

2012. gada 19. decembrī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2012. gadā

2012. gada 22. martā

2012. gada 21. jūnijā

2012. gada 20. septembrī

2012. gada 20. decembrī

Preses konferences 2012. gadā

2012. gada 12. janvārī

2012. gada 9. februārī

2012. gada 8. martā

2012. gada 4. aprīlī

2012. gada 3. maijā (notiks Banco de España)

2012. gada 6. jūnijā

2012. gada 5. jūlijā

2012. gada 2. augustā

2012. gada 6. septembrī

2012. gada 4. oktobrī (notiks Banka Slovenije)

2012. gada 8. novembrī

2012. gada 6. decembrī

ECB Padomes sēdes 2013. gadā

2013. gada 10. janvārī

2013. gada 24. janvārī

2013. gada 7. februārī

2013. gada 21. februārī

2013. gada 7. martā

2013. gada 20. martā

2013. gada 4. aprīlī

2013. gada 18. aprīlī

2013. gada 2. maijā (notiks Národná banka Slovenska)

2013. gada 16. maijā

2013. gada 6. jūnijā

2013. gada 19. jūnijā

2013. gada 4. jūlijā

2013. gada 18. jūlijā

2013. gada 1. augustā

2013. gada 5. septembrī

2013. gada 18. septembrī

2013. gada 2. oktobrī (notiks Banque de France)

2013. gada 17. oktobrī

2013. gada 7. novembrī

2013. gada 21. novembrī

2013. gada 5. decembrī

2013. gada 18. decembrī

2014. gada 9. janvārī

ECB Ģenerālpadomes sēdes 2013. gadā

2013. gada 21. martā

2013. gada 20. jūnijā

2013. gada 19. septembrī

2013. gada 19. decembrī

Preses konferences 2013. gadā

2013. gada 10. janvārī

2013. gada 7. februārī

2013. gada 7. martā

2013. gada 4. aprīlī

2013. gada 2. maijā (notiks Národná banka Slovenska)

2013. gada 6. jūnijā

2013. gada 4. jūlijā

2013. gada 1. augustā

2013. gada 5. septembrī

2013. gada 2. oktobrī (notiks Banque de France)

2013. gada 7. novembrī

2013. gada 5. decembrī

2014. gada 9. janvārī

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem