Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB-rådet beslutar att fortsätta sitt nuvarande röstsystem

18 december 2008

Idag beslutade ECB-rådet att fortsätta det nuvarande röstsystemet och introducera rotationssystemet först när antalet chefer och ordföranden för de nationella centralbankerna överstiger 18. Beslutet baseras på artikel 10.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken med EU-rådets ändringar av den 21 mars 2003, vari principerna för ECB-rådets nya rotationssystem upprättades.

Denna artikel begränsar antalet rösträtter för centralbankschefer till 15 och förutser en rotation av rösträtterna bland dem i ECB-rådet. Detta påverkar inte rösträtterna för ledamöterna i ECB:s direktion. [1] Vidare föreskrivs att ECB-rådet ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att implementera rotationssystemets principer. Artikel 10.2 förutser även möjligheten att uppskjuta implementeringen av rotationssystemet till dess antalet centralbankschefer uppgår till 19. Båda besluten måste tas med två tredjedels majoritet av ECB-rådets medlemmar. [2]

ECB-rådet har antagit ECB-beslutet ECB/2008/29 att uppskjuta starten av rotationssystemet för ECB-rådet. Det kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Samtidigt beslutade ECB-rådet om de huvudsakliga aspekter för implementeringen av rotationssystemet som ska gälla när antalet centralbankschefer överstiger 18. Efter att ha analyserat ett antal modeller beslutade ECB-rådet om följande rotationsmodell:

Centralbankschefer med rösträtt ska rotera efter en månad. Antalet centralbankschefer som roterar bestäms av skillnaden mellan antalet centralbankschefer och antalet rösträtter som tilldelats varje grupp minus två, men med det absoluta värdet om det skulle vara ett negativt nummer. I denna rotationsmodell uppnås korta perioder utan rösträtt för de enskilda centralbankscheferna, i kombination med relativ stabilitet i de röstandes komposition.

Ett ECB-beslut om implementeringen av rotationssystemet kommer att antas vid ett senare tillfälle och därefter publiceras i EU:s officiella tidningen och på ECB:s webbplats. När rotationssystemet träder i kraft kommer listan över centralbankschefer med rösträtt att publiceras och regelbundet uppdateras på ECB:s webbplats.

  1. [1] För en beskrivning av rotationssystemet se ECB:s pressmeddelande ”ECB-rådet förbereder för utvidgning” den 20 december 2002 http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.sv.html.

  2. [2] Se även ”The adjustment of the voting modalities in the Governing Council” (ECB:s månadsrapport från maj 2003) speciellt ”Rules to allocate governors and voting rights to the groups”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media