Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

De Raad van Bestuur van de ECB besluit zijn huidige stemprocedure te handhaven

18 december 2008

Vandaag heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloten zijn huidige stemprocedure te handhaven en het roulatiesysteem pas in te voeren wanneer het aantal Gouverneurs en Presidenten van de nationale centrale banken van het eurogebied (“Presidenten”) meer dan 18 bedraagt. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 10.2 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank, zoals gewijzigd door de EU-Raad op 21 maart 2003, waarin de beginselen ten aanzien van het nieuwe roulatiesysteem werden vastgelegd.

Het artikel beperkt het aantal stemrechten van Presidenten tot 15 en voorziet in roulatie van stemrechten tussen hen in de Raad van Bestuur. De stemrechten van de leden van de Directie blijven hierbij onverlet. [1] Daarnaast bepaalt het artikel dat de Raad van Bestuur alle voor de toepassing van de beginselen noodzakelijke maatregelen zal nemen. Artikel 10.2 voorziet tevens in de mogelijkheid de invoering van het roulatiesysteem uit te stellen tot het aantal Presidenten 19 bereikt. Elk besluit in dezen dient te worden genomen met tweederde meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. [2]

De Raad van Bestuur heeft zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2008/29 om de invoering van het roulatiesysteem in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank uit te stellen. Het Besluit zal binnenkort worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB.

Tegelijkertijd heeft de Raad van Bestuur een beslissing genomen ten aanzien van de belangrijkste aspecten voor de tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem, die in werking zullen treden wanneer het aantal Presidenten meer dan 18 bedraagt. Na analyse van een aantal modellen heeft de Raad van Bestuur voor het volgende roulatiemodel gekozen:

De Presidenten met stemrecht rouleren na één maand. Het aantal roulerende Presidenten zal worden bepaald door het verschil tussen het aantal Presidenten en het aantal aan elke groep toegewezen stemrechten minus twee, waarbij in geval van een negatief aantal de absolute waarde wordt aangehouden. Dit roulatiemodel zorgt voor een korte periode zonder stemrecht voor de individuele Presidenten in combinatie met betrekkelijke stabiliteit van de samenstelling van het stemmende collectief.

Een Besluit van de ECB betreffende de details van de tenuitvoerlegging van het roulatiesysteem zal in een later stadium worden goedgekeurd en daarna worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en op de website van de ECB. Wanneer het roulatiesysteem eenmaal in werking treedt, zal de lijst van Presidenten met stemrecht op de website van de ECB worden gepubliceerd en regelmatig worden geactualiseerd.

  1. [1] Zie voor een beschrijving van het roulatiesysteem het persbericht van de ECB van 20 december 2002 getiteld “De Raad van Bestuur bereidt zich voor op uitbreiding” http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html

  2. [2] Zie ook “De aanpassing van de stemprocedure in de Raad van Bestuur” (ECB-Maandbericht van mei 2003), met name de paragraaf over “Regels voor het toewijzen van presidenten en stemrechten aan de groepen”.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media